16. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.07.2007.
FENA

SARAJEVO, 4. jula (FENA)
Direktor Krivaje pokrenuo je stečajni postupak u cilju zaštite imovine preduzeća jer je to jedini način da se zaštiti preostala imovina firme- izjavio je danas federalni premijer Nedžad Branković tokom susreta sa novinarima.

On je kazao da je procjenjeno oko 44 miliona KM po osnovu pokrenutih tužbi radnika Krivaje po osnovu potraživanja za neisplaćene plaće od kojih veliki dio nije ni zarađen, a od toga je oko 10 miliona KM izvršnih presuda.

Ministar energije, rudarstva i industrije, kako je dodao Branković, informišući članove Vlade kazao je da jedan advokat zastupa 300 radnika i da je već započela pljenidba imovine.

Vlada je zaključkom formirala međuresornu radnu grupu koja će pratiti tok stečajnog postupuka i zadužen je direktor Krivaje da povede pažnju o zaštiti imovine preduzeća.

Branković je kazao da je na sjednici razmatrano i stanje nakon Skupštine Elektroprivrede BiH, a o toku te sjednice koja je održana u subotu informaciju je podnio ministar energije.

-Na osnovu informacije o radu sjednice ocjenjeno je da predstavnici državnog kapitala, Nadzornog odbora Elektroprivrede ne provode poslovnu politiku vlasnika, ne uvažavaju ovlaštene institucije na temelju Uredbe o pravu upravljanja državnim kapitalom, odnosno resornog ministarstva i da su se stekli uvjeti da se smjene svi članovi nadzornog odbora i da se što prije sazove sjednica skupštine.

Pojedini predstavnici državnog kapitala, dodao je Branković, zloupotrebili su statut i na sjednici Skupštine nisu dali riječ predstavniku kapitala koji ima 90 posto glasova.
***
SARAJEVO, 4. jula (FENA)
Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici donijela je odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju korisnika budžeta FBiH za koje će internu reviziju vršiti Federalno ministartvo finansija.

Federalni ministra finansija Vjekoslav Bevanda na konferenciji za novinare kazao je da je pri kraju izrada teksta zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH, gdje su predviđeni viši kriteriji za uspostavu interne revizije.

Prema izmjenama i dopunama odluke, svaki budžetski korisnik dužan je uspostviti jedinicu interne revizije ako ispunjava jedan od tri kriterija – ima operativni budžet veći od deset miliona KM godišnje, ima više od 200 zaposlenih, ili prima i izvršava transakcije koje u totalu premašuju 15 miliona KM godišnje.

-Federalno ministarstvo finansija će internu reviziju vršiti za 44 federalne institucije uključujući i oba doma parlemanta FBiH – kazao je Bevanda.

Na prijedlog Ministrarstva branitelja i u saradnji sa boračkim udruženjima, kako je istakao Bevanda, donesena je odluka da za šesti mjesec ove godine visina koeficijanta za boračku naknadu bude jedan.

-Ako ostane koeficijant jedan do kraja godine doći će do probijanje ove budžetske stavke za 42 miliona KM – istakao je Bevanda.

Razmatran je izvještaj o ovim troškovima za prvih pet mjeseci da bi se, prema njegovim riječima, utvrdilo stanje i projekcija budućih troškova.

Donesen je i zaključak koji je u skladu sa zahtjevom boračkih udruženja da se javno objave korisnici ovih prava, što se može uskoro očekivati.

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE