2. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.03.2011.
Saopćenje o radu

PARLAMENTU FBiH UPUĆENI PRIJEDLOZI PRORAČUNA
ZA 2011. I ZAKONA O NJEGOVU IZVRŠENJU

Uz sudjelovanje čelnika Federacije BiH u radu današnje sjednice u Sarajevu, Vlada FBiH se upoznala s konačanim tekstovima Prijedloga proračuna FBiH za 2011. godinu i Prijedloga zakona o izvršenju proračuna.

U Prijedlog proračuna, sukladno zaključcima s protekle sjednice, danas su ugrađene tehničke izmjene u obliku amandmana, koji ovim postaju sastavni dio Prijedloga proračuna. Ovo se, između ostalog, odnosi na sredstava za održivi povratak izbjeglih i raseljenih, za djelovanje udruga osoba s invaliditetom, kao i za zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa, te unutarnju preraspodjelu sredstava predviđenih na određenim proračunskim stavkama.

Kako bi Proračun i Zakon o njegovu izvršenju bili doneseni prije 31. ožujka/marta, kada istječe važnost Odluke o privremenom financiranju FBiH, Vlada je predložila da ih Parlament FBiH razmatra i usvoji po žurnoj proceduri.

Inače, predloženo je da ovogodišnji Proračun FBiH, odnosno ukupni prihodi i primitci, iznosi 1,699 milijarda konvertibilnih maraka. On je u odnosu na prošlogodišnji proračun manji za 164 milijuna KM, a u odnosu na njegovo izvršenje za 35 milijuna KM.

Pri njegovoj izradi u obzir su uzete odredbe Sporazuma o stand-by aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom, kao i obveze preuzete Pismom namjere. Uz to, Prijedlog proračuna usuglašen je s tri bitna federalna zakona: o ostvarivanju ušteda, o plaćama i naknadama u organima vlasti, te o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH.

Od ukupno projiciranog iznosa, na porezne i neporezne prihode se odnosi 1.446,4 milijuna KM. Ostatak od 252,9 milijuna KM predstavlja proračunske primitke koji će, kako je predviđeno, biti osigurani kreditima Europske komisije (58,7 milijuna KM) i MMF-a (194,2 milijuna KM kroz dvije tranše), a uvjet za dobijanje ovih sredstava je ispunjenje svih obveza iz Pisma namjere.

Prihodi od neizravnih poreza, koji će se prikupljati na Jedinstveni račun Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u 2011. godini planirani su s 1.113,4 miljuna KM, što je, u odnosu na izvršenje Proračuna u 2010. godini, više za 22,1 milijun KM, odnosno za dva posto.

Kako je obrazloženo, Proračun Federacije BiH za 2011. godinu, o kojem se parlamentarni domovi trebaju izjasniti na zasjedanjima 25. i 26. ovog mjeseca, ima prevashodno socijalni karakter.

Tijekom rasprave o ovom dokumentu, Vlada je zaključila da federalna ministarstva i drugi proračunski korisnici odmah trebaju početi pripremati elemente za rebalans Proračuna, kojim bi se više sredstava usmjerilo na razvojnu komponentu.

Kada je riječ o Prijedlogu zakona o izvršenju, kao neizostavnom pratećem aktu Proračuna, njime su utvrđeni priroriteti, odnosno redoslijed u izmirenju proračunskih obveza, među kojima je na prvom mjestu vraćanje vanjskog duga Federacije BiH. Slijede transferi za braniteljske invalidnine, druga braniteljska davanja i invalidnine za neratne invalide i civilne žrtve rata, zatim za poljoprivredu i razvojne projekte, potom za raseljene i izbjegle osobe, nakon toga su plaće i naknade troškova svih uposlenika, kao i tekući transferi kantonima i nižim razinama vlasti, javnim preduzećima i kapitalne investicije.

Prema Prijedlogu zakona o izvršenju proračuna, potpisnici naloga platnih transakcija su federalni ministar financija, kao prvi, i premijer FBiH ili jedan od zamjenika premijera FBiH, kao drugi potpisnik.

Vlada FBiH je, također, Parlamentu FBiH na razmatranje i konačno usvajanje uputila ovogodišnje financijske planove Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, Federalnog zavoda za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

ODLUKA O SREDSTVIMA ZA PENZIJE

U cilju zaštite penzionera čiji je iznos penzija ostvaren pod povoljnijim uvjetima u isplati manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, Federalna vlada je donijela Odluku kojom za njihovo sufinansiranje odobrava i osigurava 311.344  konvertibilne marke.

Pravo na razliku sredstava imaju penzioneri čiji je iznos penzije ostvarene pod povoljnijim uvjetima u isplati u mjesecu aprilu 2011. godine manji od iznosa najniže penzije ostvarene po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ova razlika će biti isplaćena uz redovnu penziju za mart 2011. godine, a sredstva za ovu namjenu osigurana su u Odluci o privremenom finansiranju.

Ujedno, Vlada je danas uputila poziv kantonalnim skupštinama da, u što kraćem roku, odrede svoje predstavnike u Upravnom odboru Fonda PiO, kako bi Vlada mogla imenovati ovo tijelo.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.15 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE