1. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.03.2011.
Dnevni red

1. Nacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
2. Nacrt finansijskih planova vanbudžetskih fondova za 2011. godinu
3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
4. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj:191/2011 od 9.3.2011. godine
5. Prijedlog rješenja o ovlaštenju potpisnika iz oblasti finansijskih poslova
6. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije BiH i njihovih savjetnika i Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja
7. Inicijativa za pokretanje postupka za stavljanje van snage dijela Odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine o zabrani izdavanja izvoznih dozvola za NVO, sa Prijedlogom zaključka

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE