166. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.03.2011.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 164. sjednice i Zapisnika 165. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
 2. Informacija o kreditu Saudijskog fonda za razvoj za Projekat glavne gradske magistrale u Zenici sa dokumetacijom    
  1. Nacrt sporazuma o zajmu za za Projekat glavne gradske magistrale u Zenici između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine     
  2. Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Saudijskog fonda za razvoj za realizaciju Projekta glavne magistrale u Zenici 
 1. Akcioni plan za uvezivanje staža osiguranja zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine
 2. Ugovor o izmjeni Ugovora o usklađivanju osnivačkog akta JP BH Airlines d.o.o. Sarajevo sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti
 3. Akcioni plan za sprovođenje generalnih mjera radi prevencije povreda utvrđenih u presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Branimir Đokić protiv Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom odluke 
 4. Informacija o planiranim sponzorskim ugovorima vezano za planove sponzorstva javnih preduzeća u 2011. godini, sa Prijedlogom zaključka 
 5. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka V. broj: 168/2010 od 8.03.2010. godine
 6. Izvještaj o radu entitetskog koordinatora za IPA sredstva u periodu 1.01. - 28.02.2011. godine, sa Prijedlogom zaključka i Informacija o dosadašnjem procesu programiranja IPA sredstava 2011-2013. godina, sa Prijedlogom zaključka
 7. II Izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava prikupljenih iz GSM licence 2009 i dijela sredstava 2010 za Federaciju Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom odluka i Prijedlogom zaključaka
 8. Izvještaj o radu stručne institucije "Institut za privredni inženjering" d.o.o. Zenica za 2010. godinu, sa Prijedlogom zaključaka i Program rada za 2011. godinu, sa Prijedlogom zaključaka
 9. Izvještaj o implementaciji Projekta poboljšanja opreme za održavanje cesta - grant Vlade Japana, sa Prijedlogom zaključka
 10. Izvještaj o provedbi Projekta Svjetske banke za zemljišno-knjižnu administraciju za četvrto tromjesečje 2010. godine
 11. Izvještaji o radu u 2010. godini i Programi rada za 2011. godinu    
  1. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za programiranje razvoja
  2. Izvještaj o izvršenju Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, sa Prijedlogom odluke   
  3. Izvještaj o radu Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu    
  4. Program rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, sa Prijedlogom odluke   
  5. Program djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu sa smjernicama za rad Stručne službe   
  6. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje ua 2010. godinu, sa Prijedlogom zaključka
 1. Plan i program JP "Ceste" Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu
 2. Informacija u vezi izjašnjenja i stava za postupanje u parnicama po tužbama Jugobanke a.d. Beograd, sa Prijedlogom zaključaka 
 3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije - davanje saglasnosti
 4. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja - davanje saglasnosti
 5. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za uvjetni otpust osuđenih osoba koje kaznu zatvora izdržavaju u ustanovama za izvršenje kazne zatvora u Federaciji Bosne i Hercegovine 
 6. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji    
  1. dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-153/2011-SG od 28.02.2011. godine 
 1. Prijedlozi zaključaka o obustavi postupka zbog odustanka od Zahtjeva za ulazak u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-144/2011-SG od 15.02.2011. godine i 3.03.2011. godine 
 2. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite
 3. Prijedlog rješenja za razrješenje direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog odluke o davanju na raspolaganje dijela kasarne "Stanislav Baja Kraljević" u Mostaru Sveučilištu u Mostaru
 5. Informacija o povratu finansijskih sredstava na depozitni račun Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka 
 6. Informacija o finansijskim sredstvima po Projektu: "Izgradnja poduzetničkih zona" za općine Livno, Odžak, Velika Kladuša i Kladanj, sa Prijedlogom zaključka 
 7. Izvještaj Komisije za obavljanje razgovora sa advokatima i predstavnicima radnika i radnika koji nisu potpisali Ugovor sa privrednim društvom "Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići, sa Prijedlogom zaključka
 8. Prijedlog rješenja o imenovanju tijela DNA BiH ispred Federacije Bosne i Hercegovine - Federalnog ministarstva okoliša i turizma
 9. Zahtjevi za dodjelu dijela kasarne "Južni logor" i kasarne "Sjeverni logor" Mostar na raspolaganje Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru
 10. Informacija o pomoći Vladi Japana, sa Prijedlogom zaključka
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE