163. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.02.2011.
Dnevni red

Dnevni red:

  1. Verifikacija Zapisnika 162. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
  2. Prijedlog odluke o načinu knjiženja novčanih sredstava koja se dodjeljuju iz pasivnog podbilansa  privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom u 2010. i 2011. godini 
  3. Prijedlog odluke o namjeni i dinamici prebacivanja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse - naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju Federacije BiH za period januar - mart 2011. godine 
  4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo
  5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pregovore sa Svjetskom bankom.
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE