18. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.07.2007.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 17. sjednice Vlade Federacije BiH;
 2. Nacrt zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 3. Nacrt zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje;
 4. Prednacrt zakona o porezu na dobit;
 5. Prednacrt zakona o porezu na dohodak;
 6. Prednacrt zakona o doprinosima;
 7. Prijedlog mišljenja na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;
 8. Prijedlog odluke o maksimalnom iznosu naknade za obavljanje poslova iz nadležnosti nadzornog odbora, predsjednicima i članovima nadzornih odbora imenovanim ispred državnog kapitala;
 9. Prijedlog odluke o usvajanju plana i programa poslovanja za 2007. godinu Investicijske banke Federacije BiH;
 10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za realiziranje Projekta «Sjednice bez papira»;
 11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine;
 12. Stav Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa Projektom Saniranja objekta na Sokocu za smještaj zatvorenika kojima je izrečena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja;
 13. Prijedlog mišljenja na Odluku o utvrđivanju omjera za otkup domaće primarne proizvodnje za koje se veže korištenje tarifnih kvota;
 14. Statut Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 15. Informacija o provođenju Zakona o lijekovima u kantonima u pogledu osiguranja dostupnosti esencijalnih lijekova stanovništvu u Federaciji BiH;
 16. Informacija o provedbi Bolonjskog procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
 17. Statut Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine;
 18. Informacija o evidenciji nezaposlenih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine i podaci o nezaposlenosti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 19. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije BiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije – davanje saglasnosti;
 20. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava sa pozicije «Transfer udruženjima građana»;
 21. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za prestrukturiranje elektroenergetskog sektora BiH/Federacije BiH.
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE