156. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 01.09.2010.
Dnevni red

Dnevni red:
1.Informacija o pregovorima sa MMF-om i Nacrtu izmjena Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE