153. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 10.08.2010.
Dnevni red

Dnevni red 153. sjednice Vlade FBiH, 10.8.2010. u Mostaru:

 1. Verifikacija Zapisnika 152. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo;
 3. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za donošenje Zakona o osnivanju JU „Psihijatrijska ustanova zatvorenog tipa“ koju je podnio Ramiz Zahirović, poslanik SDP-a Bosne i Hercegovine;
 4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu pravde;
 5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnoj upravi policije;
 6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija (823400 - Obaveze za staru deviznu štednju-obveznice-kamata);
 7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija (614100- „Transfer za sufinansiranje Fondacije za održivi razvoj Fon. BiH „Odraz“);
 8. Prijedlog odluke o verifikaciji imenovanih članova Nadzornog odbora „Sarajevo-osiguranja“ d.d. Sarajevo;
 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Unis-udružena metalna industrija d.d. Sarajevo za imenovanje direktora Društva;
 10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog rješenja o odobrenju Programa za izradu i donošenje Tehničkih propisa kojim se uređuje oblast rudarstva i geoloških istraživanja;
 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o četvrtim izmjenama i dopunama Statuta;
 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu;
 13. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje/nabavke po principu „staro za novo“ motornih vozila za potrebe Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za Fondaciju Srebrenica - Potočari“, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu;
 15. Prijedlog odgovora na prigovor Rizaha Kuluglića na imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje imenovanog Rješenjem V. broj: 535/2010 od 28.6.2010. godine;
 16. Nacrt ugovora o prenosu prava upravljanja na nekretninama;
 17. Izvještaj Komisije za utvrđivanje kandidata za članove Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine, s preporukama za imenovanje;
 18. Izvještaj o stanju u poljoprivredi u 2009. godini (Zeleni izvještaj), s Prijedlogom zaključaka;
 19. Konačni izvještaji o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 20. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - davanje saglasnosti ;
 21. Informacija o implementaciji razvojnih projekata u 2009. godini, s Prijedlogom zaključaka;
 22. Informacija o projektima Evropske unije iz oblasti obrazovanja i nauke koji su otvoreni za Bosnu i Hercegovinu i uslovi za njihovo apliciranje, s Prijedlogom zaključka;
 23. Informacija o dopunskom obrazovanju u oblasti obrtništva u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka;
 24. Informacija o realizaciji Sporazuma sa Evropskom investicionom bankom za Projekat „Snabdijevanje vodom i sanitacija u Federaciji BiH“ i njihovim pismom, s Prijedlogom zaključaka;
 25. Informacija o problematici smještaja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, s Prijedlogom zaključaka;
 26. Informacija o radu Komsije za provođenje javnog poziva za iznalaženje prostora za smještaj federalnih ministarstava sa sjedištem u Mostaru;
 27. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanu Komisije za utvrđivanje osnovanosti obaveza i potraživanja prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane;
 28. Prijedlozi akata u vezi sa imenovanjem na poziciju člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo:

a) Javni oglas za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo;
b) Kriteriji za za imenovanje na pozicije u Nadzorni odbor JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo;
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor dva člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo;

 1. Preporuka rang-liste najboljih kandidata za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, s Prijedlogom rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
 2. Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko;
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine za potpisivanje Aneksa na ugovor o prodaji starih viškova NVO.
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE