151. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.07.2010.
Dnevni red

Dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika 150. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Prednacrt zakona o zaštiti prirode;
 3. Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici;
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 5. Prijedlozi za izmjene i dopune zakona u vezi vršenja funkcije rukovođenja u organima uprave;
 6. Izjašnjenje o Izvještaju o radu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama – Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 8. Prijedlog odluke o Izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta;
 9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti JP BH TELECOM d.d. Sarajevo za sponzorstvo po zahtjevu Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine;
 10. Prijedlog mišljenja na Izvještaj o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine u 2009. godini sa Planom poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu sa projekcijom Plana za 2011. i 2012. godinu;
 11. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu;
 12. Izvještaj o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom za period januar-maj 2010. godine;
 13. Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje osnovanosti obaveza i potraživanja prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane/obrane;
 14. Izvještaj o implementaciji Projekta regulatorne reforme s Prijedlogom zaključaka;
 15. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz resora federalnog ministarstva rada i socijalne politike sa preliminarnim prijedlogom raspodjele ostvarene dobiti;
 16. Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak za period april – juni 2010;
 17. Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa;
 18. Informacija o radu Komisije za verifikaciju stare devizne štednje ;
 19. Informacija o klizištima Suljakovići i Šehići u općini Maglaj;
 20. Prijedlog rješenja o imenovanju zastupnika Federacije Bosne i Hercegovine za formiranje posebnih parcela šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Olovo;
 21. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne direkcije robnih rezervi – davanje saglasnosti;
 22. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma – davanje saglasnosti;
 23. Prijedlog odluke o utvrđivanju garantovane cijene pšenice roda 2010. godine.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE