146. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.06.2010.
Dnevni red

Dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika 145. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Aktuelna pitanja vezano za donošenje zakona koji su uslov za stand by aranžman, s Prijedlogom zaključaka Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;
 4. Nacrt izmjena Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu;
 5. Nacrt strategije razvoja javne unutrašnje finansijske kontrole (PIFC) u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 6. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 7. Izvještaj o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima s Tabelarnim pregledom za period januar - april 2010. godine;
 8. Nacrt zakona o zaštiti od buke;
 9. Informacija o aktivnostima pripreme Protokola o saradnji između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Razvojne banke Federacije BiH, s Prijedlogom zaključka i Prijedlogom protokola o saradnji;
 10. Završni finansijski izvještaj za ekspropriaciju autoceste Zenica - Sarajevo, dionica: Kakanj - Visoko, poddionica: Kakanj - Dobrinje, dužine L=8,94 km, s Prijedlogom zaključka;
 11. Završni izvještaj za izgradnju autoceste Zenica - Sarajevo, Dionica: Kakanj - Visoko, Sekcija II: Dobrinje - Visoko L=7,6 km na Koridoru Vc, s Prijedlogom zaključka;
 12. Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2005, 2006, 2007. i 2009. godinu (stanje 31.3.2010. godine), s Prijedlogom zaključka;
 13. Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2007. godinu (stanje 31.03.2010. godine), s Prijedlogom zaključka;
 14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za upućivanju pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u mirovnu misiju UN-a na Kipru;
 15. Prijedlog odluke o davanju na korištenje telekomunkacijske opreme Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona ;
 16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog sporazuma o preuzimanju duga PZ „Dubrave“, Čapljina;
 17. Informacija o registriranim stranim ulaganjima u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 1.1.2009.-31.12.2009. godine;
 18. Informacija - Analiza primjene standarda i normativa u osnovnom odgoju i obrazovanju u Federaciji BiH, s Prijedlogom zaključaka;
 19. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 20. Prijedlog sporazuma o izmirenju međusobnih potraživanja iz Sporazuma o implementaciji entitetskih obaveza iz konačne Arbitražne odluke za Brčko koje se odnose na zdravstveno osiguranje;
 21. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška s kriterijima za raspodjelu sredstava Tekući grantovi - Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva, konsolidacija rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine i konsolidacija „Krivaja“ Zavidovići utvrđenim u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije;
 22. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o načinu izmirenja dugovanja IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići;
 23. Prijedlog zaključaka u vezi izrade „Studije integralnog upravljanja vodnim resursima sliva rijeke Bosne“;
 24. Kombinovani Četvrti i Peti izvještaj prema Konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena za Federaciju Bosne i Hercegovine (2006.-2009.) i Prijedlog zaključaka;
 25. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije BiH za 2009. godinu;
 26. Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog naslijeđa, očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog naslijeđa i razvoj turizma, ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim pristojbama za period od 1.1. do 31.12.2009. godine.
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE