145. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 02.06.2010.
Saopćenje o radu

SANIRANJE STANJA U NAFTNIM TERMINALIMA

Nakon što se jučer upoznala s Informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o prijedlogu mjera za otklanjanje prezaduženosti privrednog društva Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče, Vlada FBiH danas je, nastavljajući sjednicu, donijela konkretne odluke i zaključke.

Prvom odlukom, data je saglasnost za preraspodjelu 7.616.314,96 konvertibilnih maraka iz sredstava privrednog društva Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, što predstavlja dio od 8.212.923,81 KM koje je Konzorcij INA/MOL uplatio Vladi FBiH na ime Ugovora o dokapitalizaciji „Energopetrola“ d.d. Sarajevo.

Od odobrenog iznosa sredstava za preraspodjelu, 7.466.314,96 KM namijenjeno je povećanju osnovnog kapitala u novcu Terminala Federacije d.o.o. Sarajevo, a ostatak od 150.000 KM pokriću troškova njihovog poslovanja za 2009. godinu.

Iz sume od 7.466.314,96 KM će za povećanje osnovnog kapitala Naftnih terminala Federacije u Pločama, s ciljem djelimične sanacije njihovog finansijskog zaduženja, biti izdvojeno 6.080.000 KM. Preostalih 1.386.314,90 KM namijenjeno je djelimičnom investiranju u terminale tečnih tereta Živinice, Mostar, Blažuj i Bihać, u skladu s usvojenim Planom poslovanja Terminala Federacije d.o.o. Sarajevo.

Konačnu odluku o ovome treba donijeti Skupština Terminala Federacije d.o.o. Sarajevo, čije je održavanje zakazano za sutra.

Drugom današnjom odlukom, odobreno je 2.000.000 KM iz tekuće rezerve Vlade FBiH radi dokapitalizacije Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče.

Upravljačkim strukturama Terminala Federacije d.o.o. Sarajevo upućena je preporuka da preduzmu sve neophodne radnje za pokretanje postupka uknjižbe vlasništva nad terminalima u Pločama.

Ujedno, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da ispita mogućnost prenošenja vlasništva nad Naftnim terminalima Federacije u Pločama na Federaciju BiH.

* * *
Sjednice Vlade FBiH završena je u 12.35 sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE