142. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 17.05.2010.
Saopćenje o radu

UBRZATI PROVOĐENJE STRUKTURNIH REFORMI

Današnja sjednica Vlade FBiH u Sarajevu, u čijem su radu učestvovali predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda, na čelu sa šefom Misije MMF-a u BiH Costasom Christouom, imala je za cilj sagledavanje dosad učinjenog na ispunjenju uslova iz stand by aranžma, kao i onih koje su postavili Svjetska banka i Evropska komisija. Također, zajednički sastanak bio je prilika i za razmatranje načina za što brže ostvarenje preostalih obaveza Federacije BiH.

Christou je, u uvodnom obraćanju, pohvalio što su, nizim mjera u prošloj i ovoj godini, javne finansije u Federaciji BiH stabilizirane i kreću se u pozitivnom smjeru, a dobri rezultati ostvaruju se i na fiskalnom planu. Pohvalno je i što je, uprkos svim teškoćama, održana makroekonomska stabilnost. Šef Misije MMF-a je izrazio zadovoljstvo i time što je Federalna vlada osigurala donošenje velikog broja zakona koji su temelj reformi. To se, uz ostalo, odnosi na Zakon o prestanku važenja Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica. MMF posebno ukazuje na pozitivne efekte koje je donio Zakon o ostvarivanju ušteda iz jula 2009. godine, te na uzdržljivost vlasti u FBiH u javnoj potrošnji. Očekuje se da takva racionalizacija javne potrošnje bude provedena i u kantonima koji, većinom, tu obavezu još nisu izvršili.

Sada je, prema njegovim riječima, ključna provedba strukturnih reformi u oblastima plaća i naknada, penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, kao i cijelog penzijskog sistema. Među tim reformskim zadacima je i revizija korisnika prava i u boračkom i u civilnom sektoru.

Međunarodni monetarni fond svjestan je da su u pitanju krupne reforme u socijalno osjetljivim oblastima, ali ukazuje i na njihovu neophodnost. Spreman je u svakom trenutku pružiti pomoć kako bi preostali ciljevi što prije i kvalitetnije bili urađeni.

Premijer FBiH i federalni ministri su, uz ostalo, delegaciju MMF-a upoznali s činjenicom da je oformljeno 16 timova za provedbu reformi u oblasti boračke i socijalne zaštite, kao i jedan koordinacijski tim, kako bi se definitivno utvrdili spiskovi korisnika koji zaista mogu ostvarivati pravo na ovakav oblik prinadležnosti.

Kako je nakon današnje rasprave zaključeno, Vlada FBiH će nastaviti intenzivan rad na Zakonu o plaćama i naknadama u organima i tijelima FBiH. Iako je ovo potrebno uraditi što prije, deninitivan rok za okončanje ovog posla nije utvrđen, pošto je ocijenjeno da je prioritetan kvalitet ponuđenih rješenja. Uz tekst novog zakona, Parlamentu FBiH bit će dostavljen i izračun o finansijskim implikacijama zakonskih rješenja.

Zaključeno je, također, da će se intenzivirati napori na reviziji korisnika, kako onih koji  prava ostvaruju na osnovu učešća u ratu, tako i u oblasti korisnika prinadležnosti iz civilnog sektora. Uz to, bit će provedena i revizija korisnika penzija ostavrenih pod povoljnijim uslovima. Vlada je od nadležnih federalnih ministarstava tražila dostavljanje sljedećeg kvartalnog izvještaja o napretku revizije u njihovim oblastima.

Prema modelu utvrđivanja preostalih neizmirenih obaveza prema Federalnom zavodu penzijskog i invalidskog osiguranja, potrebno je utvrditi i visinu dugovanja prema svim korisnicima prava i napraviti realan plan njihove isplate. U to su uključena i dugovanja koje kantonalne službe za zapošljavanje imaju prema nezaposlenim demobilisanim braniteljima.

Tako iskazane potrebe nameću i donošenja rebalansa ovogodišnjeg federalnog budžeta.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.45 sati.

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE