137. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 17.03.2010.
Dnevni red

Dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika 136. i Zapisnika XIV vanredne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju;
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljištnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine;
 4. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju koje su podnijeli zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine: Jasmina Durić, Suada Hadžović,  Mira Bjelac i Klub stranke Radom za boljitak;
 5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija;
 6. Plan i program JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. za 2010. godine sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Plan i program JP  Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2010. godinu;
 7. Prijedlog odluke o namjeni i dinamici prebacivanja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse - naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2010. godini;
 8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program utroška investicionih sredstava razvoja za Federalnu direkciju za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta za 2010. godinu;
 9.  

a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o kreditu između JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine i Unikredit banke;
b) Prijedlog odluke o davanju garancije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Ugovor o kreditu između JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine i Unikredit banke;

 1.  a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica;
  b) Prijedlog plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2010. godinu, s Prijedlogom zaključka;;
 1. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje osnovanosti obaveza i potraživanja prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane;
 2. Prijedlog rješenja o imenovanju likvidatora za provođenje i okončanje poslova Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine:
 3. Nacrt zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH.
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE