133. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 01.02.2010.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 132. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2. Prednacrt zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala u Federaciji Bosne i Hercegovine;
3. Prednacrt zakona o javno privatnom partnerstvu;
4. Nacrt zakona o jedinstvenom uređivanju prava na gotovinsku naknadu pojedincima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica;
6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica;
7. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica;
8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine;
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za Haiti;
10. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na trasi Koridora 5c, za dionice Vlakovo – Tarčin, Svilaja – Odžak i Počitelj - Bijača;
11. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o provedbi Prve faze regulatorne reforme na nivou Federacije Bosne i Hercegovine;
12. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta – davanje saglasnosti
13. Prijedlog odluke o usvajanju Progama utroška sredstava sa kriterijma raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2010.godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
14. Informacija o realizaciji Odluke Doma za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu o ustupanju preostalog dijela zgrade Gimnazije Vrhbosanske nadbiskupije u Travniku i realizaciji Projekta izgradnje nove zgrade Srednjoškolskog centra u Travniku sa Prijedlogom zaključka;
15. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03/05-23-227/2009-DD i aktivnostima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove sa prijedlogom za formiranje radne grupe za realizaciju Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 230/09 od 12.03.2009. godine;
16. Prijedlog zaključaka u vezi sa realizacijom Ugovora o zajedničkom ulaganju između IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i „Ferimpex“ d.o.o. Zavidovići;
17. Informacije o utrošku sredstava EIBRD, nabavci mobilnih sredstava i smanjivanju osnovnog kapitala u JP Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo:
a) Informacija o utrošku sredstava kredita EIBRD i EIB za obnovu željezničke infrastrukture u Bosni i Hercegovini,
b) Informacija o utrošku sredstava kredita za realizaciju projekata nabavke mobilnih sredstava JP Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo;
c) Informacija o smanjivanju osnovnog kapitala u JP Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo;
18. Prijedlog imenovanja člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine;
19. Izvještaj o realizaciji Zaključka V. broj: 1042/2009 od 23.12.2009. godine a u vezi sa članstvom u upravnim i nadzornim odborima;
20.Nacrt zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak;
21.Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji Bosne i Hercegovine;
22.Nacrt zakona o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
23.Prijedlog amandmana na Zakon o Poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine;
24.Nacrt zakona o izmjenama Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine;
25.Izvještaj Komisije za revolving sredstva po projektima Lokalne inicijative i Lokalni razvoj u periodu mart-decembar 2009. godine;
26.Informacija o poplavama na području Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 8.01.2010. – 22.01.2010. godine sa Prijedlogom zaključaka;
27.Informacija o realizaciji Odluke V. broj: 970/2009 od 12.01.2010. godine sa Prijedlogom zaključka;
28.Prijedlozi zaključaka:

a)Prijedlog zaključka o obustavi postupaka zbog odustanka od zahtjeva za predaju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji broj: 12-31-2460/09-150 od 14.10.2009. godine

b.) Prijedlog zaključka o obustavi postupaka zbog odustanka od zahtjeva za predaju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji broj: 0-06/13-31-754/09 od 24.09.2009. godine

c.) Prijedlog zaključka o obustavi postupaka zbog odustanka od zahtjeva za predaju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji broj: 0-06/13-31-779/09 od 4.08.2009. godine

d.) Prijedlog zaključka o obustavi postupaka zbog odustanka od zahtjeva za predaju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji broj: 0-06/13-31-425/09 od 4.08.2009. godine

e.) Prijedlog zaključka o obustavi postupaka zbog odustanka od zahtjeva za predaju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji broj: 0-06/13-31-1254/09 od 6.08.2009. godine

f.) Prijedlog zaključka o obustavi postupaka zbog odustanka od zahtjeva za predaju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji broj: 0-06/13-31-1235/09 od 4.08.2009. godine.

 

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE