132. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.01.2010.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 130., Zapisnika 131., Zapisnika XI vanredne, Zapisnika XII vanredne i Zapisnika XIII vanredne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2. Prednacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu;
3. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća;
4. Prijedlog mišljenja na Konvenciju Vijeća Evrope o pristupu službenim dokumentima;
5. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o postupku verificiranja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine;
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom zavodu za programiranje razvoja;
7. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava „Transfer za političke stranke i koalicije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, za I kvartal 2010. godine;
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za produženje misije pripadniku bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u mirovnoj misiji UN-a u Sudanu;
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izmjenu Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2009. godinu;
10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju za 2010. godinu;
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava ostvarenih prihoda putarine za autoceste u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2009. godini;
12. Prijedlog odluke o privremenom ovlaštenju za vršenje poslova direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine;
13. Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine;
14. Prijedlog odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Općinskom sudu u Sarajevu;
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine za vršenje investicijskih zahvata u objektima u kasarni „Delijaš“;
16. Prijedlog odluke o imenovanju stručnog tima ovlaštenih sudskih vještaka radi izvršenja Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine;
17. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. do 2028. godine;
18. Prijedlog akcionog plana realizacije mjera za poboljšanje stanja u oblasti tradicionalnih i starih zanata s Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Akcioni plan realizacije mjera za poboljšanje stanja u oblasti tradicionalnih i starih zanata;
19. Bilans energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu s Prijedlogom odluke o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu i Prijedlogom zaključaka;
20. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu imenovanja Konkursne komisije za izbor Upravnog odbora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine i Prijedloga za produženje mandata članovima Upravnog odbora Međunarodne komisije za traženje nestalih osoba;
21. Očitovanje Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije po Zaključku V. broj: 1043/2009 od 23.12.2009. godine;
22. Jačanje ljudskih resursa u Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine - zahtjev za davanje saglasnosti;
23. Prijedlog odgovora na zahtjev institucije Ombudsmena Federacije Bosne i Hercegovine broj: LOMA:33/09 od 3.12.2009. godine;
24. Zahtjev za isplatu novčane naknade predsjedniku i članovima Radne grupe za analizu postojećih propisa iz oblasti organizovanog kriminala;
25. Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za objavu javnog konkursa;
26. Izvještaj o stepenu organiziranosti obrtnika u Federaciji Bosne i Hercegovine;
27. Izvještaj o utrošku dijela sredstava „Transferi za poticaj i razvoj poduzetništva i obrta“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta s Prijedlogom zaključka;
28. Izvještaj o prvoj fazi Projekta regulatorne reforme sa Zaključcima Upravnog odbora;
29. Informacija o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa Zaključcima Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
30. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za period januar - novembar 2009. godine;
31. Informacija o efektima primjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federacije Bosne i Hercegovine;
32. Informacija u predmetu Naftnih terminala Ploče;
33. Informacija o preduzetim mjerama na sprječavanju nelegalnog vađenja materijala iz vodotoka I kategorije na vodnom području Jadranskog mora i rijeke Save;
34. Vanredna informacija o problemima u implementaciji Programa deminiranja i mogućem prekidu Programa nakon 31.12.2009. godine, s Prijedlogom zaključaka;
35. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi Saveza distrofičara Federacije Bosne i Hercegovine;
36. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji po Zahtjevu broj: 03/05-31-1391/2009-ES od 22.12.2009. godine (2 rješenja);
37. Prijedlog imenovanja člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine;
38. Prijedlog za imenovanje člana Upravnog odbora FIGAP-a;
39. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika za podnošenje zahtjeva prema TAIEX-u;
40. Prijedlozi imenovanja:
40.1. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje predsjednika i člana Nadzornog odbora „Binas“ d.d. Bugojno;
40.2. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine;
40.3. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje pet članova Nadzornog odbora „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo;
40.4. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje dva člana Nadzornog odbora „Energoinvest“ d.d. Sarajevo;
40.5. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje četiri člana Nadzornog odbora „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo;
40.6. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje tri člana Nadzornog odbora „UNIS - PRETIS“ d.o.o. Vogošća (Alatnica);
40.7. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora „PRETIS“ d.d. Vogošća;
40.8. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje pet članova Nadzornog odbora „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo;
40.9. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora „Tehničko-remontni zavod Hadžići“ d.d. Vogošća;
40.10. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje dva člana Nadzornog odbora „UNIS“ d.d. Sarajevo;
40.11. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje pet članova Nadzornog odbora „UNIS -GROUP“ d.o.o. Vogošća;
40.12. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje dva člana Nadzornog odbora „ZRAK“ d.d. Sarajevo;
40.13. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo;
40.14. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora JP „Elektroprivreda HZ HB “ d.d. Mostar;
40.15. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine;
40.16. Preporuka za imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine;
41. Prijedlozi odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu
d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu
e) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu;
42. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Federalnog zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE