131. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 21.01.2010.
Saopćenje o radu

OVOGODIŠNJI PROGRAM RADA FEDERALNE VLADE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će svoj rad u 2010. godini temeljiti na ustavnim i zakonskim nadležnostima, kao i na Politici djelovanja Vlade u mandatnom periodu 2007.-2010.godina koju je verificirao Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, kaže se u Programu rada za ovu godinu, usvojenom na današnjoj sjednici Federalne vlade u Sarajevu. Sa Programom rada bit će upoznati poslanici Parlamenta Federacije BiH.

Strateški pravci djelovanja Vlade, kako je predviđeno, biće usmjereni na intenziviranje privrednog razvoja u uslovima svjetske ekonomske krize i zaustavljanje negativnih trendova s posebnim fokusom na privatizaciju i restrukturiranje preduzeća; povećanje investicija, izvoza, konkurentnosti privrede i zaposlenosti; daljnje rasterećenje privrede; smanjenje stope sive ekonomije; povećanje životnog standarda i smanjenje siromaštva.

Među strateškim pravcima djelovanja su i jačanje unutrašnje društvene stabilnosti Federacije Bosne i Hercegovine, kao i iniciranje i provođenje reformi usklađenih sa potrebama Bosne i Hercegovine na putu pridruživanja Evropskoj Uniji.

U skladu s tim, Vlada će preduzimati mjere i predlagati cjelovita zakonska i druga rješenja kako bi se obezbijedio ambijent za privredni rast društva, stabilni i predvidivi uslovi poslovanja, zatim revizija privatizacije, početak plaćanja koncesija, te normativno regulisanje javnih dobara i javno-privatnog partnerstva.

U Programu rada Vlade FBiH za 2010. godinu, posebno je prezentirana problematika u oblastima: okruženja, privatizacije, zapošljavanja, plaća, monetarno-kreditne politike, cijena i inflacije, robne razmjene s inozemstvom, stranih ulaganja, vanjskog duga, ostvarenja i raspodjele bruto domaćeg proizvoda (GDP). Ovim dokumentom konkretizirani su i programski zadaci svih 16 federalnih ministarstava, sa akcentom na strateške projekte Vlade.

Vlada je također zadužila i ostale federalne institucije, zavode, agencije i privredna društva u većinskom državnom vlasništvu da u roku od 30 dana dostave planove i programe rada za 2010.godinu.


Sjednica Vlade FBiH je završena u 12,06 sati.
 

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE