127. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.12.2009.
Saopćenje o radu

RAZMATRANI PREDNACRTI PRORAČUNA ZA 2010. I ZAKONA O NJEGOVU IZVRŠENJU

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, obavila predhodnu raspravu o prednacrtima proračuna FBiH za 2010. godinu i zakona o njegovu izvršenju, koje je pripremilo Federalno ministarstvo financija.

O ovim dokumentima, kojima se planira da će proračun za sljedeću godinu iznositi oko 1,7 milijarda konvertibilnih maraka, prije slanja u parlamentarnu proceduru, bit će obavljena još jedna rasprava na sjednici Vlade.

Kako je danas obrazloženo, pri projekciji federalnog proračuna za 2010. godinu je vođeno računa o odredbama stand by aranžmana, Zakonu o načinu utvrđivanja ušteda u FBiH, te uvjetima za dobijanje financijske potpore Svjetske banke. Također, gornje granice planiranih proračunskih rashoda utemeljene su na Dokumentu okvirnog proračuna.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRORAČUNIMA

Federalna vlada je danas utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o proračunima u FBiH. Predložena izmjena ima za cilj da osigura fiskalnu odgovornost pri donošenju propisa koji imaju financijske implikacije.

Ovo rješenje je privremeno i važit će do donošenja Zakona o fiskalnoj odgovornosti, kako je to dogovoreno s Međunarodnim monetarnim fondom.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PROVOĐENJU KONTROLE ZAKONITOSTI
KORIŠTENJA PRAVA IZ OBLASTI BRANILAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Vlada FBiH danas je, u skladu sa zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, razmatrala i utvrdila Prijedlog zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

Ovaj dokument je u parlamentarnu proceduru upućen po hitnom postupku kako bi na vrijeme bili ispunjeni uslovi iz stand by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom. Zakonom se utvrđuju način, uslovi i postupak revizije u oblasti boračko-invalidske zaštite, koja obuhvata sva izdata uvjerenja o pripadnosti Oružanim snagama, uvjetima, načinu i okolnostima stradanja, kao i medicinsku dokumentaciju i nalaze, ocjene i mišljenja ljekarskih komisija koje su ocijenile postotak vojnog invaliditeta.

U odnosu na prethodno Parlamentu upućeni Prijedlog zakona iz ove oblasti, u novopredloženom tekstu je izostavljena odredba ranijeg člana 16, a obuhvaćena četiri amandmana Kluba zastupnika HDZ-a, pet koje je uložila zastupnica Aida Brčić i jedan amandman Zakonodavno-pravne komisije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.15 sati.
 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE