126. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 02.12.2009.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG REBALANSA PRORAČUNA ZA 2009.

Treći ovogodišnji rebalansirani proračun Federacije BiH, čiji je Prijedlog utvrđen na današnjoj sjednici Vlade FBiH u Sarajevu i upućen Parlamentu FBiH, za 58 milijuna konvertibilnih maraka manji je u odnosu na rebalansirani od 31.7.2009. godine.

Najnoviji rebalans rezultat je pada proračunskih prihoda, pa je bilo nužno izbalansirati rashodovnu i prihodovnu stranu. Njime se, između ostalog, za 30 milijuna KM smanjuju sredstva na ime kamata na dug. Za 13,2 milijuna KM manji su i kapitalni izdatci, te tekuća rezerva za 6,8 milijun KM.

Rebalansom je smanjena potrošnja na proračunskim pozicijama koje se odnose na nabavu zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada, kao i građevina, opreme i ostalih stalnih sredstava. Ovo je uslijedilo nakon što je Federalno ministarstvo financija detaljno analiziralo izvršenje rashoda u dosadašnjem razdoblju, te uzelo u obzir razinu odobrenih operativnih planova proračunskih korisnika.

Uz smanjenje od 58 milijuna KM, te očekivana sredstva iz stand by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom, rebalansirani proračun za 2009. godinu je, kako na prihodovnoj, tako i na rashodovnoj strani, projiciran na 2.075.100.000 KM.

IZJAŠNJENJE NA AMANDMANE

Vlada FBiH danas je prihvatila dva od pet amandmana koje je na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama FBiH uložila zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Suada Hadžović.

Istovremeno, i Vlada je sama amandmanski djelovala, te danas utvrdila prijedlog dva amandmana. Jedan, prema kojem Vlada FBiH ima obavezu da dokument o politici, zajedno sa svojim izjašnjenjem, dostavlja Federalnom parlamentu, predložio je i delegat u Domu naroda Igor Rajner.

* * *

Zbog sjednice Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, 126. sjednica Vlade FBiH nije okončana, a bit će nastavljena u terminu koji će biti naknadno određen.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE