126. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 02.12.2009.
Dnevni red
  1. Nacrt izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
  2. Prijedlog uredbe o šumama;
  3. Prijedlog zaključaka o članstvu u upravnim i nadzornim odborima u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine;
  4. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama.
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE