125. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.11.2009.
Saopćenje o radu

RAZMATRAN PREDNACRT ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALE PRIVREDE

Vlada Federacije BiH je, na danas održanoj sjednici u Sarajevu, razmatrala Prednacrt novog zakona o poticanju razvoja male privrede, koji je pripremilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.

Opredjeljenje je bilo da se oblast definira potpuno novim zakonom iz razloga što bi izmjene i dopune postojećeg obuhvatile gotovo polovinu njegovih odredaba.

Njime treba uskladiti definiciju male privrede sa preporukama Evropske unije i utvrditi kriterije za razlikovanje mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i odrediti nositelje Programa razvoja i njihove obaveze.

U današnjoj raspravi naglašena je potreba da se preciziraju budžetska sredstva neophodna za poticaj male privrede.

RASPRAVA O SETU REFORMSKIH ZAKONA IZ SOCIJALNOG SEKTORA

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a u skladu sa zaključcima Parlamenta FBiH, raspravljala o četiri prednacrta zakona kojima se osigurava daljnje provođenje reformi u socijalnom sektoru u Federaciji BiH.

Riječ je o prednacrtima zakona: o zaštiti obitelji s djecom, o osnovama socijalne zaštite i minimumu socijalne sigurnosti, o zaštiti civilnih žrtava rata i o osnovnim pravima osoba sa invaliditetom. Cilj predloženih izmjena u odnosu na dosadašnja rješenja jeste da se za sve korisnike obezbijedi podjednaka dostupnost i ujednačenost određenih temeljnih prava na cijeloj teritoriji Federacije BiH, nezavisno od kantona u kojem korisnik ima prebivalište, te da se uspostavi jedinstvena osnovica za obračun tih prava.

Opredjeljenje je da se u sva četiri zakona ugradi princip osiguranja sredstava prema pojedincu u skladu sa stvarnim potrebama i realnim materijalnim mogućnostima, pa se stoga predlaže uvođenje prihodovnog cenzusa kao kriterija za ostvarivanje prava po ovim zakonima. Ovo bi omogućilo da se socijalna zaštita obezbijedi, prije svega, za najugroženije kategorije kojima je i najpotrebnija, pa bi rješenja predložena u ovim zakonima bila i u funkciji revizije do sad ostvarivanih prava.

Primjena postojećih zakona iz ovih oblasti ukazala je na nedostatak mehanizma za sprječavanje višestrukog korištenja istih prava po različitim propisima, kao i preciznih evidencija o korisnicima prava, nepostojanje jedinstvenih kriterija za ocjenu oštećenja organizma, te brojne pravno-tehničke nedostatke, a i sve veće iskazane potrebe zaštite po ovom osnovu uveliko su prevazišle realne materijalne mogućnosti.

U daljem radu na ovim zakonskim propisima treba, kako je rečeno u današnjoj raspravi, precizirati odnose između pojedinih kategorija- korisnika ovih prava, te jasno definirati obaveze svih nivoa vlasti u osiguranju sredstava za ostvarivanje prava, jer se radi o oblasti koja spada u podijeljenu nadležnost Federacije i kantona. Pri tome treba uzeti u obzir, kako prijedloge i sugestije iz današnje rasprave, tako i primjedbe pojedinih federalnih ministarstava.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

Vlada FBiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama.

U odnosu na tekst originalnog Zakona, iz Prijedloga su brisane odredbe koje se odnose na prestanak nadležnosti Ombudsmana FBiH. Međutim, to ne znači i oduzimanje prava zainteresiranim strankama da na ovaj način štite vlastita prava, jer to mogu ostvariti obraćanjem Ombudsmanu Bosne i Hercegovine.

* * *

Zbog današnjih obaveza premijera i članova Vlade FBiH, 125. sjednica bit će nastavljena sljedeće sedmice, a o danu i satu održavanja ćemo vas blagovremeno obavijestiti.
 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE