124. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.11.2009.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 123. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2. Nacrt zakona o dopuni Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju;
3. Nacrt zakona o krvi i krvnim sastojcima;
4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća;
5. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o načinu utvrđivanja i realizacije unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti;
6. Prijedlog uredbe o uslovima skladištenja, osiguranja, nabavke, prodaje, obnavljanja, intervencijama na domaćem tržištu i nadzora nad federalnim robnim rezervama;
7. Informacija o stanju u Federalnoj direkciji robnih rezervi , s Prijedlogom mjera;
8. Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekt gasifikacije Srednjobosanskog kantona:
a) Nacrt ugovora o podršci projekta, nacrt ugovora o sponzorovoj podršci, nacrt ugovora o zajmu i nacrt supsidijarnog ugovora o zajmu;
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje kredita EBRD za Projekt gasifikacije Srednjobosanskog kantona;
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za Projekt gasifikacije Srednjobosanskog kantona,
9. Projekt izgradnje vjetroelektrane Mesihovina:
a) Ugovor o zajmu i projektu i Ugovor o finansiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni i Republike Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i Federacije Bosne i Hercegovine koju zastupa Federalno ministarstvo finansija i Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar;
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Kreditalstant fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni (KfW) za Projekat izgradnje vjetroelektrane Mesihovina;
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni (KfW) za Projekat izgradnje vjetroelektrane Mesihovina;
10. Prijedlog odluke o uslovima raspolaganja obveznicama Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu ratnih potraživanja pravnih lica;
11. Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje za koje se vrši emisija obveznica;
12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje;
13. Prijedlog odluke o odbijanju saglasnosti za izuzimanje objekta i dijela zemljišta iz Slobodne zone „Visoko“ d.o.o. Visoko;
14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za nabavku vakcina - cjepila“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
15.
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora “Pretis“ d.d. Vogošća za privremeno imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora;
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru “Pretis“ d.d. Vogošća za privremeno imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju;
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru “Pretis“ d.d. Vogošća za privremeno imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove;
16. Prijedlog odluke i Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog odluke o vrsti i visini troškova rada Savjetodavnih vijeća vodnih područja;
b) Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća Vodnog područja rijeke Save;
c) Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća Vodnog područja Jadranskog mora;
17. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava „Transfer Crvenom krstu Federacije BiH“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, za IV kvartal 2009. godine;
18. Prijedlog akcionog plana za provođenje generalnih mjera radi prevencije povreda ljudskih prava po presudi Evropskog suda za ljudska prava Mehmed Tokić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, App., Nr. 12455/04 od 8. jula 2008. godine;
19. Izvještaj o provedbi Projekta registracije zemljišta u BiH - Kredit broj 4167 BOS za Federacije Bosne i Hercegovine, za treće tromjesečje 2009. godine;
20. Periodični izvještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2009. godini, za period januar - juli;
21. Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak za period juli - septembar 2009. godine;
22. Informacija o implementaciji Programa deminiranja 2009. - Faza XI za period od 1.1. - do 30.09.2009. godine , s Prijedlogom zaključaka;
23. „INTRADE ENERGIJA“ d.o.o. Sarajevo, Informacija o postupku po samoinicijativnoj ponudi i realizacija Zaključka Vlade V. broj: 1004/07 od 27.12.2007. godine;
 

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE