122. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.11.2009.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 120. i Zapisnika 121. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Prijedlozi rješenja:
  2.1. Prijedlog rješenja o prihvatanju ostavke i razrješenju dužnosti direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
  2.2. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
 3. Informacija o pandemiji gripe u Bosni i Hercegovini i susjedstvu;
 4. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu;
 5. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja;
 6. Prednacrt zakona o zaštiti zdravlja bilja u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 7. Nacrt zakona o javno privatnom partnerstvu;
 8. Urgencija za izvršenje tačke 4. Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 588/2009 od 30.07.2009. godine;
  a) Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog Ministarstva odbrane,
  b) Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine;
 9. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 10. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 11. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji;
 12. Prijedlog izjašnjenja na Amandmane zastupnice Suade Hadžović na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka;
 13. Prijedlog mišljenja u vezi tumačenja člana 49 stav 3. Zakona o šumama;
 14. Prijedlog odluke o izvršenju sudskih presuda po osnovu računa stare devizne štednje
 15. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj: 338-690-22153273-40 evidentiranog na jedinstvenom računu trezora – riznice Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu okoliša i turizma;
 16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za produženje misije pripadniku bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji;
 17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans plana i Programa JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2009. godinu;
 18. Prijedlog odluke o davanju na korištenje zemljišta Udruzi građana Klub za praktično streljaštvo i taktički trening POINT Sarajevo;
 19. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Fondaciji za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja boračkih populacija;
 20. Program o izmjenama i dopunama Programa „Kapitalnog granta za vodoprivredu“ iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 21. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – septembar 2009. godine;
 22. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za period januar-septembar 2009. godine;
 23. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u 2008. godini u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala, s Prijedlogom zaključaka;
 24. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije u 2008. godini u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala s Prijedlogom zaključaka;
 25. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti rudarstva u 2008. godini u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala, s Prijedlogom zaključaka;
 26. Izvještaj o završetku edukacije i organiziranju polaganja stručnog ispita za turističke vodiče u 2009. godini s Prijedlogom zaključaka;
 27. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period 1.7.2009. do 30.09.2009. godine;
 28. a) Revidirani Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine sa Odlukom Upravnog odbora o prihvaćanju Finansijskog plana;
  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Vlade Federacije BiH na revidirani Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 29. Informacija o provedbi Bolonjskog procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine s Prijedlogom zaključaka;
 30. Informacija o programiranju IPA fondova 2010. godina s Prijedlogom zaključaka;
 31. 31.Informacija o izvršenoj analizi dokumentacione osnove za pasivni podbilans privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša, s Prijedlogom zaključaka;
 32. Prijedlog etičkog kodeksa JP „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o.;
 33. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji:
  a) Prijedlozi rješenja po Zahtjevu broj: 03/05-31-1051/2009-ES od 9.10.2009. godine (10 prijedloga rješenja);
  b) Prijedlozi rješenja po Zahtjevu broj: 03/05-31-1079/2009-ES od 16.10.2009. godine (3 prijedloga rješenja);
  c) Prijedlozi rješenja po Zahtjevu broj: 03/05-31-1052/2009-ES od 9.10.2009. godine (31 prijedloga rješenja);
 34. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine Redžepagić Mirele;
 35. Prijedlog zaključka o akontativnoj isplati plaća državnih službenika i namještenika za mjesec oktobar 2009. godine;
 36. Prijedlog izjašnjenja na Amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prevozu Federacije Bosne i Hercegovine;
 37. Imenovanja;
 38. Prijedlozi rješenja:
  a) Prijedlog rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja;
  b) Prijedlog rješenja o ovlaštenju za donošenje propisa iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja;
 39. Informacija o funkcioniranju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

   

 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE