120. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 21.10.2009.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 119. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2. Nacrt zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine;
3. Nacrt zakona o fiskalnim sistemima;
4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu;
5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja;
6. Prednacrt zakona o zaštiti zdravlja bilja u Federaciji Bosne i Hercegovine;
7. Prednacrt zakona o stočarstvu;
8. Prednacrt zakona o Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine;
9. Prijedlog uredbe o uvjetima skladištenja, osiguranja, nabave, prodaje, obnavljanja, intervencijama na domaćem tržištu, finansijskog poslovanja i nadzora nad federalnim robnim rezervama;
10. Informacija o beneficiranim penzijama;
11. Prijedlozi odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu:
1. Uredu za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine;
2. Federalnoj upravi policije;
3. Federalnom tužilaštvu;
4. Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova;
5. Arhivu Federacije Bosne i Hercegovine;
6. Federalnom zavodu za agropedologiju;
7. Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
8. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine;
9. Federalnom zavodu za programiranje razvoja;
10. Federalnom pravobranilaštvu;
11. Federalnom ministarstvu pravde;
12. Federalnom hidrometeorološkom zavodu;
13. Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar;
14. Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije;
15. Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta;
16. Federalnom ministarstvu okoliša i turizma;
17. Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
18. Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću;
19. Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine;
20. Federalnom zavodu za poljoprivredu;
21. Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija;
22. Federalnom zavodu za geologiju;
23. Vladi Federacije Bosne i Hercegovine;
24. Federalnom ministarstvu prostornog uređenja;
12. Informacija o dugu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem 30.6.2009.;
13. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom za period januar-august 2009. godine;
14. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-august 2009. godine;
15. Prijedlog odluke o prvoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje;
16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava Transfer za političke stranke i koalicije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, za III kvartal 2009. godine;
17. Prijedlog odluke o korištenju akumuliranih sredstava za zaštitu i spašavanje iz ranijih godina koja se vode na podračunu broj 338-690-22465515-43, pod nazivom FMF – pos. TR. Sredstva za zaštitu i spašavanje evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi civilne zaštite;
18. Informacija o kreditima Svjetske banke s Prijedlogom zaključaka za:
- Kredit za Projekat „Socijalne zaštite i zapošljavanja“,
- Kredit za Projekat „Podrška budžetu“ (DPL),
- Kredit za Projekat „Poboljšanje pristupa finansijskim sredstvima za mala i srednja preduzeća“,
19. Projekat „Tretman prikupljanja otpadnih voda, Bihać“, KfW – grant:
- Usaglašeni zapisnik sa pregovora;
- Nacrt finansijskog i projektnog sporazuma između KfW, Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Općine Bihać;
- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni (KfW) za Projekat „Tretman prikupljanja otpadnih voda, Bihać“;
20. Aktuelno stanje u društvu „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo i društvu Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče;
21. Prijedlog zaključka u vezi sa obavezom kantonalnih ministarstava da redovna mjesečna trebovanja sredstava za naknade civilnim žrtvama rata i njihovim porodicama za mjesec septembar 2009. godine dostave putem baze podataka SOTAC;
22. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o finansijsko-informatičkoj djelatnosti;
23. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant-AID).
 

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE