117. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.09.2009.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 116. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2. Nacrt zakona o reviziji korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite;
3. Prijedlog uredbe o načinu uštede na isplatama isplate mjesečnih novčanih naknada;
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica;
5. Informacija o stanju sredstava za isplatu naknada demobiliziranim borcima;
6. Informacija sa prijedlozima zaključaka o akontativnom obračunu i isplati plaća za mjesec avgust 2009. godine;
7. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o dodjeli i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije BiH;
8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – davanje saglasnosti;
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog rješenja o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Tekući grantovi – „Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva“ za 2009. godinu za privredna društva sa većinskim učešćem državnog kapitala, za pomoć zaposlenicima u privrednim društvima sa većinskim učešćem državnog kapitala svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine koja su u predstečajnom ili stečajnom postupku, kao i pomoć na prevazilaženju teškog socijalnog stanja;
10. Informacija o aktuelnim dešavanjima u „Agrokomercu“;
11. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH;
12. Prijedlog odluke za raspisivanje Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.
 

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE