116. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.09.2009.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 115. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2. Prijedlog za imenovanje Radne grupe za analizu rješenja Prijedloga Prostorne osnove Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na koridoru Vc“ za period od 2008. do 2028. godine;
3. Informacija o snabdijevanju prirodnim gasom s Prijedlogom zaključaka;
4. Informacija o stanju u kompaniji "Elektroprijenos BiH" a.d. Banjaluka, s Prijedlogom zaključka;
4.1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije BiH na Skupštini dioničara/akcionara Kompanije "Elektroprijenos BiH" d.d. Banjaluka;
5. Prijedlog odluke o imenovanju Investicionog menadžera za (Investicionu instituciju) Trezor pri Federalnom ministarstvu finansija;
6. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje/nabavke po prinicipu „staro za novo“ motornih vozila za potrebe Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - Sudske policije;
7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo;
8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić;
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići;
10. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Drin;
11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za finansiranje Crvenog krsta Federacije BiH za II i III kvartal 2009. godine;
12. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za isplatu dijela izvedenih radova na adaptaciji Velike sale i pratećih prostora u zgradi Parlamenta Federacije BiH;
13. Primjedbe na predložene radne verzije izmjena i dopuna Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o izboru i promjeni entitetskog državljanstva lica sa prebivalištem u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine;
14. Inicijativa za izradu strategije razvoja Bosne i Hercegovine do 2020. godine;
15. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi;
16. Prijedlog zaključka koji se odnosi na utvrđivanje prečišćenih tekstova zakona i drugih propisa;
17. Informacija o zauzimanju stavova u vezi s razgovorima s Misijom Svjetske banke radi pripreme kredita za podršku restrukturiranju javnih rashoda (DPL).
 

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE