115. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.08.2009.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 114. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2. Aneks ugovora o pridruživanju rudnika Elektroprivredi BiH;
3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava kazneno-popravnim zavodima Federacije Bosne i Hercegovine;
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta „Razvoj zajednica CDP – dodatno finansiranje“ za III kvartal 2009. godine;
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta „Rekonstrukcija preduzeća u BiH“ za III kvartal 2009. godine;
6. Nacrt Prostorne osnove Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na koridoru Vc“ za period od 2008. do 2028. godine;
7. Izvještaj o verifikaciji obaveza prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Tabelarni pregled obaveza prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane/obrane stvorenih u periodu od 1.4.1996. godine do 31.12.2002. godine sa Izvještajem o radu Komisije za 2008. godinu i Prijedlogom zaključaka;
8. Izlazna strategija održivosti timova za deminiranje i uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava civilne zaštite od 1.1.2010.- do kraja 2019. godine sa Prijedlogom zaključaka;
9. Davanje saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine o utvrđivanju visine naknada za obavljanje nadzora nad radom Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
10. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Federalnom zavodu za poljoprivredu;
11. Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta;
12. Informacija u vezi podrške proizvodnji, supstituciji uvoza i izvodu domaćeg patentiranog lijeka „ENKORTEN“, proizvođača „FARMACIJA“ d.o.o. Tuzla sa Prijedlogom zaključaka;
13. Informacija o stanju u dioničkom društvu „Petrol“ d.d. Ljubuški sa Prijedlogom zaključaka;
14. Informacija o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje – II Kvartal;
15. Informacija o implementaciji razvojnih projekata u Federacije Bosne i Hercegovine u 2008. godini;
16. Informacija o nekretninama – poslovnim prostorijama Federalnog zavoda za geologiju sa Prijedlogom zaključaka;
17. Odgovor u vezi sa Zaključkom Vlade broj: 03/05-23-495/2009-DD od 07.07. 2009. godine;
18. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za analizu postojećih propisa iz oblasti fiskalnih kasa, te izradu novih propisa u vezi s fiskalnim kasama;
19. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova;
20. Prijedlog kandidata za člana Odbora za upravljanje Programom (PMC) u okviru Zajedničkog programa „Program mogućnosti zapošljavanja i zadržavanja mladih u Bosni i Hercegovini“;
21.
a) Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja eksproprijaciji (03/05-31-820/2009);
b) Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja eksproprijaciji (03/05-31-835/2009);
22. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka sa 94. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03/05-02-294/2009-DD od 17.03.2009. godine;
23. Prijedlog zaključka u vezi sa Uredbom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova i člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima;
24. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima;
25. Informacija o dosadašnjem toku uspostave jedinstvenog registra svih budžetskih korisnika svih veteranskih i socijalnih davanja;
26. Informacija o pripremi i prodaji 88% kapitala Aluminija d.d. Mostar;
27. Informacija o stanju u JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo sa Prijedlogom mjera i zaključaka;
28. Informacija o realizaciji Zaključaka u vezi sa racionalizacijom broja i strukture uposlenih u svim federalnim organima državne službe V. broj: 492/2009 od 8.07.2009. godine;
29. Informacija o stepenu realizacije Zaključaka Vlade o racionalizaciji voznog parka.
 

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE