114. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.08.2009.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 112. i 113. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Prednacrt zakona o garancijskom fondu Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Nacrt zakona o građevinskim proizvodima;
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima;
 5. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o dodjeli i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije BiH;
 6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – davanje saglasnosti;
 7. a) Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – juni 2009. godine s Prijedlogom zaključaka;
  b) Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2009. godine s Prijedlogom zaključaka;
 8. Prijedlog uredbe o inspekcijskom nadzoru nad provedbom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji provodi Federalna direkcija za inspekcijske poslove;
 9. Prijedlog uredbe o inspekcijskom nadzoru nad provedbom Zakona o turističkoj djelatnosti koji provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove;
 10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za produženje misije pripadniku bh. Kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Sudanu;
 11. Prijedlog odluke o poništavanju javnog oglasa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije BiH;
 12. Prijedlog odluke o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-privrednog područja „Trnovsko" na području Kantona Sarajevo, Općina Trnovo, radi prevođenja istog u građevinsko na lokalitetu „Tušila", odnosno radi provođenja Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003.-2023. godine;
 13. 13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja Federalno ministarstvo odbrane/obrane i Vojska Federacije Bosne i Hercegovine;
 14. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u ulici Ismeta Mujezinovića br. 26 u Sarajevu, Općini Centar – Regionalnom odboru HO „Merhamet“ MMD Sarajevo;
 15. Nacrt prostorne osnove prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Sliv rijeke Une“;
 16. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove;
 17. Prijedlog odluke o realizaciji pravosnažne presude Općinskog suda i Sarajevu i presude Kantonalnog suda u Sarajevu o nabavci stana za potrebe Federalne uprave civilne zaštite;
 18. 18. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu sporazuma o zajedničkom finansiranju između Vijeća ministara Bosne i Heregovine i grupe Donatora u svrhu podrške provedbi Gender akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu;
 19. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom za period januar – juni 2009. godine;
 20. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za prvo polugodište 2009. godine;
 21. Izvještaj o realizaciji plana privatizacije i aktivnostima Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine januar/sječanj – juni/lipanj 2009. godine;
 22. Izvještaj o provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova u Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu s Prijedlogom zaključaka;
 23. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana za prevenciju nasilja u porodici za Federaciju Bosne i Hercegovine – 2009.-2010. za period 1. 1.-30.6.2009. godine s Prijedlogom zaključaka;
 24. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period 1.4.-30.6.2009. godine;
 25. Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak;
 26. Informacija o blokadi računa Hotela „Maršal“ Bjelašnica;
 27. Prijedlog rješenja o nominiranju za imenovanje Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo;
 28. Prijedlog rješenja o imenovanju Odbora za nadzor realizacije projekta autoceste na trasi koridora 5c;
 29. Aplikacija za projekte tehničke saradnje po pozivu Vlade Japana;
 30.  Izvještaj Komisije o kontroli ulaganja u J.P. "Krivaja" Zavidovići s Prijedlogom zaključaka;
 31.  Prijedlog zaključka o dodjeli jednokratne novčane pomoći najugroženijim radnicima d.d. Agrokomerc Velika Kladuša;
 32. Prijedlozi rješenja:
  a) Prijedlog rješenja o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JP „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo;
  b) Prijedlog rješenja o imenovanju privremenog Upravnog odbora JP „Šume Herceg-Bosne“ d.o.o. Mostar;
  c) Prijedlog rješenja o imenovanju privremenog privremenog direktora JP „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo;
  d) Prijedlog rješenja o imenovanju privremenog privremenog direktora JP „Šume Herceg-Bosne“ d.o.o. Mostar.
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE