113. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 19.08.2009.
Dnevni red
 1. Prednacrt zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama;
 2. Nacrt zakona o finansijsko-informatičkoj agenciji;
 3. Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;
 5. Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu;
 6. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa usaglašavanjem Prednacrta zakona o unutrašnjoj trgovini i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima;
 7. Zaključak Doma naroda o pripremi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata;
 8. Inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o udruženjima i fondacijama;
 9. Inicijativa za razmatranje Prijedloga zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine na sljedećoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH po hitnom postupku;
 10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta,
 11. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu sa Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine na Federalno ministarstvo zdravstva;
 12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta “Poljoprivreda i ruralni razvoj” za I kvartal 2009. godine;
 13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine;
 14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, s prijedlogom zaključaka;
 15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Anex sporazuma o Javnom preduzeću HT d.o.o. Mostar;
 16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o trećim izmjenama i dopunama Statuta;
 17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju za implementaciju Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva prostornog uređenja;
 18. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava “Rekonstrukcija ustanova za zbrinjavanje na nivou Federacije Bosne i Hercegovine” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
 19. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za obilježavanje značajnih datuma”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata;
 20. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
 21. Prijedlog odluke o imenovanju članova Stručne grupe za dokumentaciju identifikacije granične linije Bosne i Hercegovine sa susjednim državama – davanje saglasnosti;
 22. Izvještaj Federalnog ministarstva finansija po Zaključku sa 110. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 23. Izvještaj o radu Komisije za reviziju Projektne studije 1998.-2002. godine;
 24. Izvještaj o realizaciji Zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 387/2009 od 11.05.2009. godine;
 25. Izvještaj Komisije za pripremu i prodaju 88% kapitala Aluminija d.d. Mostar s prijedlogom odluke o proglašenju tendera za prodaju 88% kapitala Aluminija d.d. Mostar neuspješnim;
 26. Izvještaj o realizaciji Plana poslovanja i Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, s prijedlogom zaključka;
 27. Zahtjev za isplatu naknade članovima Radne grupe za izradu prijedloga o uvjetima i načinu na koji će vjerski djelatnici u BiH ostvarivati prava iz penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja;
 28. Prijedlog odgovora na zahtjev ombudsmena Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnosi na prigovore za izbor kandidata u Nadzorni odbor “Ceste” d.d. Mostar;
 29. Prijedlog odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine po III stand by aranžmanu s Vladom FBiH;
 30. Informacija o primopredaji imovine, dokumentacije i sredstava bivšeg Federalnog ministarstva odbrane, s prijedlogom zaključaka;
 31. Informacija o popisu i procjeni imovine, dokumentacije i sredstava bivšeg Federalnog ministarstva odbrane, s prijedlogom zaključaka;
 32. Informacija o realizaciji Zaključaka Doma naroda Parlamenta FBiH s Prjedlogom zaključaka;
 33. Očitovanje o postignutom stepenu izvršenja Ugovora o dokapitalizaciji preduzeća “Energopetrol” d.d. Sarajevo;
 34. Informacija o javno-privatnom partnerstvu u oblasti MSP-a u Federaciji Bosne i Hercegovine, s prijedlogom zaključka;
 35. Informacija o uticaju Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dobit na opstanak i razvoj MSP, s prijedlogom zaključka;
 36. Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH “Igman, Bjelašnica, Treskavica, kanjon rijeke Rakitnice (Visočica)”, s prijedlogom zaključka;
 37. Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Mostar, s prijedlogom zaključka;
 38. Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj, s prijedlogom zaključka;
 39. Informacija o izradi smjernica za provođenje energijskog pregleda za nove i postojeće objekte s jednostavnim i složenim tehničkim sistemom, s prijedlogom zaključka;
 40. Informacija o dosadašnjem toku formiranja Direkcije za pasivni podbilans, s prijedlogom zaključaka;
 41. Informacija o realizaciji sredstava “Transfer prehrambenoj industriji” za 2008. godinu, s prijedlogom zaključaka;
 42. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava preostalih nakon realizacije projekta oporavka obrazovanja – “OPEC FOND” Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke;
 43. Informacija o realizaciji Projekta izgradnje Srednjoškolskog centra u Travniku, s prijedlogom zaključaka;
 44. Prijedlog rješenja o imenovanju Odbora za nadzor realizacije projekta autoceste na trasi koridora 5c;
 45. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji.
   
Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE