111. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.07.2009.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 110. i X. vanredne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Informacija o dugu i sredstvima potrebnim za finansiranje penzija ostvarenih pod povoljnim uvjetima sa Prijedlogom zaključaka;
 3. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala;
 4. Izvještaj o stanju poljoprivrede u 2008. godini sa Prijedlogom zaključaka;
 5. Informacija o statusu J.P. „Bosansko-Hercegovačke šume“ Sarajevo i J.P. „Šume Herceg-Bosne“ Mostar i problemima u gospodarenju šumama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sa Prijedlogom zaključaka;
 6. Prijedlog odluke o prestanku rada Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine;
 7. Sporazum o stvaranju uvjeta za uspostavljanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine;
 8. Prijedlog odluke o prihvatanju Sporazuma o stvaranju uvjeta za uspostavljanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine;
 9. Prijedlog odluke o davanju na korištenje opreme, arhiva i novčanih sredstava Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine i arhiva i novčanih sredstava Sektora za farmaciju Federalnog ministarstva zdravstva Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine;
 10. Informacija o Zavodu za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine u kontekstu implementacije Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima;
 11. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava „Transfer za sanaciju mlinice na Uni, Trebižatu, Drežnici, Vroštici i dr. u Federaciji Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu okoliše i turizma;
 12. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Transfer za zaštitu okoliša od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu okoliše i turizma;
 13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta razvoja i očuvanja šuma – dodatno finansiranje za II kvartal 2009. godine;
 14. Prijedlog odluke o davanju na korištenje kolonoskopskih aparata zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 15. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za određivanje visine mjesečnih novčanih primanja osoba sa invaliditetom za period juli – decembar 2009. godine;
 16. Izvještaj o rezultatima nadzora nad radom Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Prijedlogom zaključka;
 17. Izvještaj o radu v.d. direktora Fonda i Upravnog odbora za 2008. godinu;
 18. Izvještaj o kupovini i instalaciji emisione opreme RTV Federacije Bosne i Hercegovine;
 19. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Savjetodavnog vijeća za okoliš Federacije Bosne i Hercegovine;
 20. a) Prijedlog kandidata za člana Odbora za upravljanje Programom (PMC) u okviru Zajedničkog programa „Osiguranja pristupa vodosnabdijevanju putem institucionalnog razvoja u Bosni i Hercegovini“
  b) Prijedlog kandidata za člana Odbora za upravljanje Programom (PMC) u okviru Zajedničkog programa „Program mogućnosti zapošljavanja i zadržavanja mladih u Bosni i Hercegovini“.

 

Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE