107. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 19.06.2009.
Dnevni red
  1. Nacrt zakona o plaćama, naknadama koje nemaju karakter plaća zaposlenih u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova, općina, vanbudžetskih fondova i direkcija za ceste i tekućim grantovima;
  2. Nacrt izmjena Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
  3. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju tražbina građana u postupku privatizacije;
  4. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o početnoj bilansi i stanju preduzeća i banaka;
  5. Nacrt zakona o dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine;
  6. Nacrt zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  7. Prijedlog za imenovanje pridruženog člana Komisije za popis i raspolaganje pokretnom imovinom ispred Federacije Bosne i Hercegovine;
  8. Prijedlog zaključaka o utvrđivanju garantovanih cijena pšenice roda 2009. godine.
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE