105. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.06.2009.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 104. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Zapisnika 8. vanredne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2. Prednacrt zakona o dopuni Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju;
3. Prednacrt zakona o fiskalnim sistemima;
4. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreskoj upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine;
5. Prednacrt zakona o izmjeni Zakona o izvlaštenju/eksproprijaciji;
6. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova;
7. Nacrt zakona o obezbjeđenju sredstava za redovno i bezbjedno snabdijevanje prirodnim gasom potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine;
8. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o uslovima i načinu polaganja stručnog arhivističkog ispita i načinu sticanja stručnih zvanja u arhivskoj struci;
9. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima čiji je predlagač Jasmin Duvnjak, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
10. Analiza Zakona o osnovnim pravima osoba sa onesposobljenjem;
11. Informacija o zaduženju i izjašnjenje o sindiciranom kreditu MMF-a;
12. Komunikacijska mreža Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine:
12.1. Inicijativa za autentično tumačenje člana 7. alineja 26. i 27. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 33/02 i 28/04) sa Prijedlogom zaključaka;
13. Prijedlog zaključka o načinu obračuna i isplate plaća za mjesec maj 2009. godine;
14. Prijedlog ocjena za 2008. godinu za rukovodeće državne službenike koje postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine;
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP “B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo za imenovanje Generalnog direktora JP “B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo;
16. Informacija o implementaciji Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka.
 

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE