102. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.05.2009.
Saopćenje o radu

PRIVREMENO PROGLAŠENJE JAVNOG INTERESA U RUDNICIMA UGLJENA

Federalna vlada je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o privremenom proglašenju javnog interesa nad imovinom rudnika ugljena u Federaciji BiH. Riječ je o RMU “Abid Lolić“ d.o.o. Travnik – Bila, RMU “Banovići“ d.d. Banovići, RMU “Breza“ d.o.o. Breza, RMU “Đurđevik“, RMU “Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje, RMU “Kakanj“ d.o.o. Kakanj, Rudnicima “Kreka“ u Tuzli d.o.o. i RMU “Zenica“ d.o.o. Zenica.

Sukladno Odluci, utemeljenoj na odredbama Zakona o Vladi FBiH, zabranjuje se raspolaganje imovinom ovih rudnika, a u svakom konkretnom slučaju Vlada FBiH će, na temelju priložene dokumentacije, odlučiti o pravu raspolaganja tom imovinom, te za to ovlastiti uposlenika pojedinog gospodarskog društva.

Kako je obrazloženo, razlozi za donošenje ovakve odluke sadržani su u zahtjevima uposlenih da se spriječe bankrot ili stečaj rudnika do kojih bi moglo doći zbog izvršenja sudskih presuda donesenih na temelju Kolektivnog ugovora. Naime, određeni broj uposlenika rudnika pokrenuo je sudske postupke radi naplate potraživanja iz ranijih godina. Iznosi sudskih presuda su toliki da bi njihova isplata ugrozila opstanak rudnika i egzistenciju nekoliko tisuća rudara.

* * *
Sjednica Vlade FBi završena je u 12.45 sati.

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE