102. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.05.2009.
Dnevni red
  1. Prijedlog odluke o privremenom proglašenju javnog interesa nad imovinom rudnika RMU Abid Lolić d.o.o. Travnik – Bila, RMU Banovići d.d. Banovići, RMU Breza d.o.o. Breza, RMU Đurđevik, RMU Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje, RMU Kakanj d.o.o. Kakanj, Rudnici Kreka u Tuzli d.o.o. i RMU Zenica d.o.o. Zenica.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE