101. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 11.05.2009.
Dnevni red
 1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dospjelih a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje;
 2. Nacrt zakona o dopunama Zakona o Poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim jedinicama;
 4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju prethodne saglasnosti o izuzimanju od privatizacije Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona;
 5. Prijedlog odluke o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine;
 6. Prijedlog odluke o prodaji putničkih vozila Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine;
 7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2009. godine;
 8. Izvještaj JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine o implementaciji projekta „Sarajevska obilaznica“ s Prijedlogom zaključaka;
 9. Izvještaj o radu stručne institucije „Institut za privredni inženjering“ d.o.o. Zenica u 2008. godini s Prijedlogom zaključaka;

 10. a) Javni  poziv za iskazivanje interesa za učešće u privatizaciji državnog kapitala u preduzećima koja su Planom privatizacije i Programom rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2009. godinu planirana za prodaju;
  b) Javni poziv o javnom nadmetanju za izbor najpovoljnije ponude za pružanje konsultantskih usluga uključivo i traženje investitora u procesu pripreme i prodaje kapitala za preduzeća u vlasništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;

 1. a) Izvještaj o realizaciji Plana privatizacije i Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2008. godinu s Prijedlogom zaključaka;
  b) Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 1.1.-31.12.2008. godine s Prijedlogom zaključka;
 1. Inovirana informacija o stanju spisa po tužbama radi naplate potraživanja iz pasivnog podbilansa  s Prijedlogom zaključaka;
 2. Prijedlog za imenovanje predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Državni upravni odbor (NSC) Bosne i Hercegovine za UNDP/Španski fond za postizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F);
 3. Prijedlozi razrješenja i imenovanja člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine:
  a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine;
  b) Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine;

 1. a) Prijedlog za razrješenje člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana  Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
  c) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana             Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
  d) Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor i imenovanje člana             Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
 1. Prijedlog zaključaka o davanju ovlašti direktoru Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine potpiše saglasnost kojom se daje odobrenje Općini Jajce da može izdati objekte u podzakup u kasarni „Kamenica“ Jajce;
 2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
 3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku saobraćajnih dozvola i registarskih tablica;
 4. Informacija o poduzetim aktivnostima Federalnog ministarstva zdravstva kao odgovora na potencijalnu pojavu oboljenja od gripe A (H1N1), javnozdravstvenog problema od međunarodnog značaja i osiguranju potrebnih finansijskih sredstava za interventnu nabavku antiviralnih lijekova (oseltamivir i zanamivir) s Prijedlogom zaključaka.
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE