98. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 09.04.2009.
Dnevni red
 1. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o leasingu;
 2. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, koji je podnio Jasmin Duvnjak, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, koji je podnio Klub zastupnika HDZ BIH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
 4. Informacija o kreditu Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za Projekat poboljšanja životnih uslova na selu sa Prijedlozima odluka i Projektnim sporazumom;
  a) Projektni sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj;
  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za Projekat poboljšanja životnih uslova na selu;
  c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za Projekat poboljšanja životnih uslova na selu;
 5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za temeljna udruženja proistekla iz posljednjeg odbrambeno – oslobodilačkog rata, Transfer za pomoć u liječenju boraca“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 6. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava tekućeg granta „Transfer za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračke populacije“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata;
 7. Prijedlozi odluka sa Prijedlogom izmjena i dopuna Statuta:
  a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Aneks br. 5 dopunjenog i izmijenjenog Ugovora o osnivanju ArcelorMittal Zenica, društva sa ograničenom odgovornošću;
  b) Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Društva;
 8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „SOLLIEVO YAHWEN LA LUCE“, sa sjedištem u Agni, Padova, ulica SANT'ORSOLA 11, Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „CONSACRATI DELLO SPIRITO E DELL IMACOLATA SUA SPOSA“ sa sjedištem u SERONE SER, ulica MONTE SCALAMBRA br. 53, Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 10. Prijedlog statuta Javnog preduzeća „Filmski centar Sarajevo“,društva sa ograničenom odgovornošću;
 11. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – februar 2009. godine;
 12. Akcioni plan za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
 13. Molba za produženje roka za izradu Strategije i Plana akcije u oblasti invalidnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2008.-2013. godine, sa Prijedlogom zaključaka.
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE