95. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.03.2009.
Saopćenje o radu

 

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI

 

U sklopu mjera kojima se uređuje tržište Federacije BiH i Bosne i Hercegovine kao jedinstven privredni prostor, Vlada Federacije je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini.

Polazeći od sadašnjih uvjeta funkcioniranja tržišta u Federaciji BiH, Nacrt zakona predviđa značajne novine u pogledu načina, oblika i uslova obavljanja trgovinske djelatnosti u odnosu na sada važeći zakon iz 2004. godine.

Jedna od značajnijih novina, u skladu sa Memorandumom Vlade FBiH i USAID-ovog Projekta SPIRA, odnosi se na pojednostavljenje postupka otpočinjanja obavljanja trgovačke djelatnosti i pribavljanja odobrenja za njeno obavljanje, što bi skratilo rokove i smanjilo troškove postupka. Nacrtom zakona, također su uređeni posebni oblici obavljanja trgovine van poslovnih prostorija (prodaja od vrata do vrata, prodaja na daljinu, otkupne stanice i otkupna mjesta).

Umjesto rješenja o monopolističkom djelovanju i nelojalnoj konkurenciji, koji su regulisani u, u međuvremenu donesenim, zakonima o zaštiti potrošača i o konkurenciji, Nacrt zakona sadrži nova poglavlja “Nepošteno trgovanje” i “Ograničenje obavljanja trgovine”.

Što se tiče zaštite potrošača, primjenjuju se rješenja istoimenog državnog zakona kada su u pitanju prava i obaveze trgovca prema potrošaču, a Nacrtom ovog zakona preciziraju se radnje koje se smatraju nedopuštenom trgovinom, kao i ostvarivanje prava naknade štete nastale takvim načinom trgovanja.

Novina u Nacrtu zakona je i obaveza trgovca o vođenju evidencije o trgovačkim uslugama i isticanju evidencionog broja uz cijenu proizvoda u cilju suzbijanja nelegalne trgovine. Ujedno je dokumentacija, odnosno propisana evidencija za nabavu i prodaju robe i osnova inspekciji za utvrđivanje porijekla i legalnosti robe koja se prodaje.

U okviru nadzora nad provođenjem zakona nadležna inspekcija ima veća ovlaštenja kad su u pitanju nedopušteno trgovanje, ograničenje obavljanja trgovine, poštivanje propisanog radnog vremena, prodaja alkoholnih pića maloljetnim osobama i sl., a pooštrene su i sa Zakonom o prekršajima usklađene i kazne za nepoštivanje zakonskih odredbi.

UREDBA O MJERAMA ZAŠTITE FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

Uredbom koju je na današnjoj sjednici donijela Federalna vlada uređuju se minimalne mjere zaštite finansijskih institucija koje posluju gotovim novcem i dragocijenostima na području Federacije BiH. Istovremeno ovo je način da se, slično kao što je to učinjeno u susjednim zemljama, na jedinstven način urede uređaji i oprema koju bi finansijske institucije koristile u zaštiti od napada na njihovo osoblje i imovinu.

Ova uredba odnosi se na banke, mjenjačnice, mikrokreditne fondacije, lutrije, pošte i kladionice, a njene odredbe ne primjenjuju se na prostore, objekte i uposlene u finansijskim institucijama čiju zaštitu vrše policijske agencije u Bosni i Hercegovini i drugi organi uprave u Federaciji, poput Centralne banke BiH.

Mjere obuhvataju fizičku i tehničku zaštitu, kao i njihovu zajedničku primjenu, a prema uvjetima njihovog ostvarivanja, finansijske isntitucije su svrstane u tri kategorije. U prvoj su banke i njihove poslovnice, štedionice, pošte i njihove poslovnice, u drugoj su mjenjačnice, lutrije i njihove poslovnice, mikrokreditne fondacije i kladionice, dok u treću kategoriju spadaju bankomati.

Kao minimalne mjere zaštite Uredbom se preciziraju: protivprovalni i protivprepadni sistemi sa centralizovanom dojavom i nadzorom alarma, neprekidni videonadzor, pregrađivanje radnog prostora zaposlenika neprobojnim pregradama, te drugi oblici tehničke, kao i fizička zaštita.

Uredbom je posebno regulisan prijevoz i prijenos gotovog novca i dragocijenosti, čuvanje i raspolaganje podacima pribavljenim tehničkim sredstvima zaštite i njihova evidencija.

IZJAŠNJENJE O AMANDMANIMA NA PRIJEDLOG ZAKONA O
PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, OSPOSOBLJAVANJU
I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM

Na osnovu obrazloženja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada Federacije BiH izjasnila se o amandmanima na Prijedlog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom koje su podnijele zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Aida Brčić i Nermina Čemalović i Odbor istog parlamentarnog doma za rad i socijalnu zaštitu.

Prihvaćeni su amandmani kojima se predložena rješenja harmoniziraju sa izmjenama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i sa gender principom jednakopravnosti spolova, olakšava i pojednostavljuje registriranje djelatnosti kod samozapošljavanja i drugih djelatnosti, stimuliraju osobe sa invaliditetom u funkciji vlasnika samostalne radnje, privrednog društva i zaštitne radionice i omogućuje njihovo učešće u procesu odlučivanja. Djelimično je prihvaćen i amandman koji se tiče poreza na dohodak u skladu sa izmjenama Zakona koji reguliše to pitanje.

O PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA

Vlada FBiH prihvatila je Informaciju o utvrđenim neplaćenim obvezama iz proračuna za 2008. godinu u iznosu od 260 milijuna konvertibilnih maraka. Rasprava o ovom dokumentu rezultirala je donošnjem nekoliko odluka.

Prije svega, riječ je o Odluci o prihvatanju sredstava sukcesije i o njihovoj privremenoj raspodjeli u visini od 120.000.000 KM.

Posebnom odlukom prihvaćena je ponuda sindikata pet komercijalnih banaka o kratkoročnom zaduženju (na 12 mjeseci) za iznos od 160 milijuna KM.

Vlada je, također, donijela odluke o rebalansu proračuna FBiH za 2009. godinu i o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju proračuna FBiH za 2009. godinu.

O PRIJEDLOGU ZAKONA O
OSNOVNIM PRAVIMA OSOBA S ONESPOSOBLJENJEM

Vlada Federacije BiH je danas razmatrala Prijedlog zakona o osnovnim pravima osobama s onesposobljenjem, u svjetlu mišljenja i obrazloženja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Polazeći od stavova iznesenih u današnjoj diskusiji, Vlada je zaključila da je neophodno organizirati sastanak njenih predstavnika, sa predstavnicima predlagača zakona i Doma naroda Parlamenta FBiH kako bi se, prije rasprave na ovom domu, usuglasili stavovi i došlo do najpovoljnijih rješenja, prije svega sa aspekta korisnika prava po ovom zakonu.

NEPRIHVATLJIV AMANDMAN ZASTUPNICE AMILE ALIKADIĆ-HUSOVIĆ

Na prijedlog Federalnog ministarstva financija, Vlada FBiH nije prihvatila amandman što ga je na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza FBiH uložila zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Amila Alikadić-Husović.

Prema prijedlogu ove zastupnice, obveznice Federacije BiH ne bi mogle biti korištene u procesu privatizacije. Međutim, prema tumačenju Federalnog ministarstva financija, Zakonom o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza FBiH je, uz ostalo, propisano kako će Vlada FBiH izdati obveznice za ratna potraživanja u visini ukupnog iznosa kojeg utvrdi Povjerenstvo za verificiranje ratnih potraživanja.

Zakonom je, ujedno, propisano kako će Federalna vlada donijeti podzakonski akt kojim će urediti emitiranje obveznica i raspored emitiranja po godinama. Ovo će biti urađeno kada Povjerenstvo okonča svoj posao. Obveznice će biti uvrštene na službeno burzovno tržište Sarajevske burze i vrijednost će im određivati tržište.

IZJAŠNJENJE NA AMANDMANE NA PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI

Vlada FBiH se, na današnjoj sjednici, polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, izjasnila o amandmanima koje je na Prijedlog zakona o električnoj energiji, podnijelo više poslanika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Prihvaćeni su u cijelosti ili djelimično amandmani koji su u duhu principa konkurentnog tržišta koje propisuje Direktiva EZ o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište električne energije i odgovarajućom direktivom na nivou Bosne i Hercegovine.

SUGLASNOST NA KUVAJTSKI KREDIT

Današnjim odlukama Vlade FBiH data je suglasnosti na prihvatanje kredita Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvitak, namijenjen financiranju projekta autoceste Kakanj-Donja Gračanica, odnosno na zaključenje Supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH za korištenje ovih kreditnih sredstava.

Riječ je o kreditu od 10,5 milijuna kuvajtskih dinara, koji se daje na 25 godina, uz petogodišnje grace razdoblje. Jedan od uvjeta za korištenje ovog kredita je stupanje na snagu Ugovora o zajmu za financiranje Koridora 5c sa Europskom bankom za obnovu i razvitak (EBRD). A taj ugovor neće biti provediv sve dok ne bude uvedena akciza na gorivo od 0,10 konvertibilnih maraka koja bi bila korištena isključivo za razvitak mreže autocesta u FBiH. Drugi uvjet je transformiranje, do 31.12.2009. godine, Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta u javno poduzeće.

ODLUKA O PREUZIMANJU GEODETSKOG ZAVODA BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je donijela Odluku kojom, u ime Federacije Bosne i Hercegovine, preuzima Javno preduzeće Geodetski zavod Bosne i Hercegovine.

Vlada FBiH će preuzeti sredstva, prava i obaveze Geodetskog zavoda BiH nakon što nadležne komisije donesu odgovarajuće odluke o izuzimanju od privremene zabrane raspolaganja državnom imovinom, u skladu s državnim i federalnim zakonima o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom.

Danas donesena odluka bit će usaglašena sa mišljenjem Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s evropskim propisima u pogledu utvrđivanja postupka preuzimanja, promjene oblika društva, te organa upravljanja.

SAGLASNOSTI STRANIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
ZA OSNIVANJE PREDSTAVNIŠTAVA U FBiH

Vlada FBiH je dala saglasnost italijanskoj nevladinoj organizaciji ASSOCIAZIONE DEMINE iz Firence za otvaranje predstavništva u FBiH sa sjedištem u Mostaru.

Cilj osnivanja je provođenje aktivnosti socijalne i zdravstvene pomoći i dobrotvornog rada u korist osoba u stanju potrebe, te pružanje duhovne, materijalne, zdravstvene i obrazovne pomoći mladima, posebno siromašnim i odbačenim, putem promocije obrazovnih i stručnih djelatnosti radi njihovog povratka u normalan život.

Saglasnost za osnivanje predstavništva na području FBiH data je i organizaciji PORTA DEL CIELO iz Rima koja će biti locirana u Međugorju, općina Čitluk.

Ova nevladina organizacija će pomagati u liječenju siromašnih i izgradnji bolnica, te doprinijeti nastanku i razvoju projekta humanitarne medicine.

PROTOKOL O SARADNJI

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost za potpisivanje Protokola o saradnji na realizaciji projekata izgradnje ili rekonstrukcije osnovnih i srednjih škola i dječijih vrtića. Protokol će potpisati Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Organizacija islamske konferencije, Fond za povratak izbjeglica BiH.

Ministarstvo se ovim protokolom obavezuje da će dostaviti podatke o potrebama i prioritetima za obnovu, rekonstrukciju i izgradnju škola i dječijih vrtića, posebno u povratničkim naseljima. Fond se istovremeno obavezuje da će navedene objekte kandidirati za implementaciju i pokušati naći finansijere.

Sporazum će, u ime Federalnog ministartsva obrazovanja i nauke, potpisati resorna ministrica Meliha Alić.

O RAZVIJENOSTI PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE U OPĆINAMA U FBiH

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je, na osnovu odgovora iz 79 općina u FBiH na Upit o stanju razvijenosti malog gospodarstva, pripremilo Analizu razvijenosti poduzetničke infrastrukture.

Analiza pokazuje da u pedeset općina postoje poduzetničke zone, deset poslovnih inkubatora, osam poduzetničkih cenatara, dva tehnološka parka i dvanaest slobodnih zona, dok u 25 općina nema nikakvih aktivnosti u tom smislu. Samo u Općini Posušje postoji sistem jednog šaltera (one stop shop) koji omogućavaju subjektima malog gospodarstva da podnesu zahtjev i dobiju rješenje za rad za jedan dan.

Kada su u pitanju kreditni fondovi na razini općine za potporu malom gospodarstvu, oni postoje u sedam općina, a u 22 općine u FBiH se izdvajaju bespovratna sredstva za poticaj malom gospodarstvu. Od ostalih oblika finansijske pomoći izdvajaju se poticaji za poljoprivredu, smanjenje davanja za komunalne usluge, pomoć za promotivne aktivnosti, učešće na sajmovima, sufinansiranje kamata kredita kod poslovnih banaka za malo i srednje poduzetništvo, edukacija, savjetodavna pomoć, davanje poslovnih prostora i zemljišta besplatno, krediti za poticaj zapošljavanja, pomoć iz proračuna općine za udruženje obrtnika.

U Analizi se, kao najočitije prepreke razvoju malog gospodarstva, navode nedovoljno razvijena i rasprostranjena poduzetnička institucijska infrastruktura, nedovoljne poticajne mjere, neodostatak finansijskih sredstava, neodostatna stručna znanja i nedovoljna informiranost i koordinacija u javnim službama. Ukazuje se da je potrebno promocijom poduzetništva aktivirati djelatnosti koje su podcijenjene u svijesti javnosti, a posebno provoditi sustavnu izobrazbu svih sudionika u malom gospodarstvu.

Usvajajući analizu, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da prati i analizira dostignute stupnjeve razvoja poduzetničke infastrukture u općinama u FBiH i predlaže rješenja kako bi se obezbijedio njihov ravnomjeran i ubrzan razvoj.

POMOĆ STRADALIM RUDARIMA

Nakon što se upoznala s Informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije povodom nesreće u jami “Stranjani” Rudnika uglja Zenica, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je odlučila da porodicama nastradalih rudara uputi novčanu pomoć.

Riječ je o interventnim sredstvima od ukupno 50.000 konvertibilnih maraka.

O RASPOLAGANJU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM IZ
HE NA ZAJEDNIČKIM VODOTOCIMA SA SRBIJOM I HRVATSKOM

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije koja se odnosi na raspolaganje električnom energijom iz hidroelektrana na zajedničkim vodotocima sa Srbijom i Hrvatskom.

Nakon rasprave, Vlada je zaključila da se dokumenti o ovoj problematici dostave Parlamentarnoj skupštini i Vijeću ministara BiH, Ministarstvu vanjskih poslova i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao i Parlamentu FBiH radi njihove informiranosti.

O OTVARANJU ”PRODAVNICA ZA SIROMAŠNE”

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Informaciju Federalnog ministarstva trgovine sa inicijativom za stvaranje uvjeta za otvaranje ”prodavnica za siromašne”.

Stoga je zadužila ovo ministarstvo, kao i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da za Vladu pripreme Program za realizaciju ove inicijative sa konkretiziranim izvorima finansiranja, nosiocima posla i rokovima njegovog izvršenja.

SUGLASNOST NA MEMORANDUM

Danas je Vlada FBiH donijela Odluku kojom daje suglasnost na zaključenje Memoranduma o suradnji između nadležnih ministarstava: Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Memorandumom se, uz ostalo, precizira kako će potpisnici promicati zajedničku suradnju u području boljeg korištenja fondova Europske unije za ruralni razvoj s ciljem postizanja integracije u EU, a unutar mjerodavnog nacionalnog zakonodavstva svake potpisnice.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom je iz Budžeta FBiH za ovu godinu odobrila 133.130 konvertibilnih maraka za sufinansiranje Projekta razvoja i očuvanja šuma za prvi kvartal ove godine.

Sredstva su odobrena sa, u te svrhe predviđenog, budžetskog transfera “Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica”.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.40 sati.

 

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE