92. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.02.2009.
Dnevni red
  1. Prednacrt zakona o zaštiti porodice s djecom;
  2. Informacija o neizmirenim obavezama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu po preliminarnim podacima sa mogućnostima izmirenja, sa Prijedlogom zaključaka.
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE