91. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.02.2009.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 90. Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 4. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticaju razvoja malog gospodarstva;
 5. Prijedlog odluke o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka;
 6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih u razdjelu 18. glava 1804, na poziciji 821000 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, za Federalnu direkciju za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta;
 7. Program aktivnosti i plan rada stručne institucije na koju su prenesena javna ovlaštenja iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda vozila za 2009. godinu sa Prijedlogom zaključaka;
 8. Zahtjev za pokretanje postupka i Zaključak o pokretanju postupka radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1. Zakona o konkurenciji – davanje odgovora;
 9. Plan poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2009. godinu;
 10. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove – davanje saglasnosti;
 11. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom za period januar – decembar 2008. godine;
 12. Informacija o neformalnom obrazovanju preduzetnika u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
 13. Informacija o realizaciji Projekta nabavke besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine za školsku 2008./2009. godinu sa Prijedlogom zaključka;
 14. Prijedlog za imenovanje koordinatora za Doing Business reforme;
 15. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo;
 16. Prijedlog zaključka u vezi sa stopom doprinosa za zdravstveno osiguranje penzionera;
 17. a) Zahtjev za davanje instrukcije u pogledu primjene Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe („Službene novine Federacije BiH“ br. 80/200907, 84/200907 i 6/200908);
  b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe;
 18. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka V. broj: 20/2009 od 21.01.2009. godine;
 19. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku za porijenos udjela privrednog društva IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići;
 20. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o davanju saglasnost Upravi Društva za imenovanje jednog člana u Skupštinu Društva IP „Krivaja 1884“;
 21. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog člana Nadzornog odbora u Društvu IP „Krivaja 1884“;
 22. Informacija o promociji iskorištavanja solarne energije u Bosni i Hercegovini sa prijedlogom primjene u okviru izgradnje zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru.
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE