90. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 12.02.2009.
Saopćenje o radu

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O ŠTRAJKU - BEZ PODRŠKE

Vlada Federacije BiH, na današnjoj sjednici u Mostaru, nije podržala Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku, zastupnice u Zastupničkom domu Parlamneta FBiH Vesne Saradžić.

Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada je ocijenila potrebnim da ovo ministarstvo pripremi novi zakon o štrajku, o kojem bi se, prije slanja u parlamentarnu proceduru, izjasnilo Ekonomsko-socijalno vijeće za teritorij FBiH. Inače, neke od predloženih izmjena i dopuna postojećeg zakona ocijenjene su neprihvatljivim, kao što je ona kojom se utvrđuje pravo sindikatu da utvrdi poslove koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka, ukoliko te poslove ne ponudi poslodavac.

Pored toga, o ponuđenom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku nije se izjasnilo Ekonomsko-socijalno vijeće za teritorij Federacije BiH, pošto je on prije toga, odnosno 13.1. ove godine, usvojen na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH.

O AMANDMANIMA NA PRIJEDLOGE TRI ZAKONA

Uzimajući u obzir obrazloženje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada FBiH nije prihvatila amandman zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Hafeze Sabljaković na Prijedlog zakona o turističkoj djelatnosti. Ovim amandmanom predloženo je preciziranje uvjeta stručne osposobljenosti za pružanje usluga na skijaškim terenima (korištenje prostora, uređaja i opreme za rekreativne i sportske aktivnosti, skijašku obuku, usluge korištenja ski liftova, žičara i sl.). Ovo, iz razloga što Vlada cijeni da se takva obaveza podrazumijeva u već postojećim odredbama predloženog zakona (član 48.), a i član 47. na koji se odnosi amandman propisuje da se takve usluge mogu pružati, uz ispunjavanje uvjeta iz kantonalnog propisa.

Danas je Federalna vlada, također, razmatrala i pet amandmana iste zastupnice na Prijedlog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, od kojih su dva djelimično prihvaćena.

Vlada Federacije BiH utvrdila je danas i svoje amandmane na prijedloge ova dva zakona, kao i na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša. Ovi amandmani postali su sastavni dio prijedloga zakona koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri. Amandmani se odnose, između ostalog, na usaglašavanje ova tri zakona sa Zakonom o inspekcijama u dijelu koji se odnosi na djelatnost i nadležnosti federalnih i kantonalnih inspekcijskih organa u ovim oblastima.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O JAVNIM PODUZEĆIMA

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o javnim poduzećima u FBiH.

Svrha ove izmjene je da se javnim poduzećima omogući izdvajanje sredstava za isplatu dividende, za razliku od sada važećih rješenja.

POTICAJ ZA POLJOPRIVREDU

Vlada FBiH usvojila je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ u iznosu od 50 miliona KM.

Sredstva su namijenjena za biljnu i animalnu proizvodnju, investicione i stručne projekte, ruralni razvoj, edukacije i stručne skupove, publikacije, organizovanje poljoprivrednika i stručno obrazovanje. Najviše sredstava 51,63 posto biće izdvojeno za animalnu i biljnu proizvodnju, kao i za investicijska ulaganja 40,72 posto. Svrha ovog programa je da se nastave započeti i otvore novi procesi u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru.

Korisnici ovog programa su poljoprivredni proizvođači, zadružni savezi, zadruge, lokalna zajednica, udruženja i stručne institucije.

Kada je u pitanju raspodjela sredstava po kantonima, Program proizvodnje će se realizovati prema utvrđenim kantonalnim kvotama, u skladu sa Zakonom o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA DIREKCIJE CESTA FBiH

Federalna vlada donijela je danas tri odluke koje se odnose na institucije iz oblasti cestovne infrastrukture.

Prva se odnosi na smanjenje temeljnog kapitala JP Direkcija cesta FBiH na ime magistralne ceste čija je trasa pretvorena u autocestu i, time, potpala pod nadležnost Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta. Procijenjena vrijednost nekadašnje magistralne ceste je 44 milijuna konvertibilnih maraka, za koliko je umanjen temeljni kapital Direkcija cesta FBiH.

Posebnom odlukom je otpisano ulaganje kojim je Direkcija cesta FBiH financirala izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju autoceste Zenica-Sarajevo. Riječ je o 5,9 milijuna KM.

Treća odluka odnosi se na prijenos izvršenih ulaganja za izradu projektno-tehničke dokumentacije za brzu cestu Lašva-Vitez-Donji Vakuf. Kako je i ova cesta prešla u nadležnost Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta, Direkciji cesta FBiH isknjižena je vrijednost od 1.035.000 KM.


SAGLASNOST NA SPORAZUM O SARADNJI U OBLASTI NAMJENSKE INDUSTRIJE

Federalna vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na zaključivanje Sporazuma o saradnji u oblasti namjenske industrije između Vlade FBiH – Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Ministarstva odbrane Republike Turske koji će, u ime Vlade FBiH, potpisati federalni ministar energije, rudarstva i industrije.

Svrha Sporazuma je da se, unapređenjem saradnje, poboljša poslovanje fabrika namjenske industrije, pa se ovaj dokumenat odnosi na proizvodnju postojećih proizvoda u ovoj grani, istraživanje i razvoj novih generacija municije i oružja, zajednički marketing i nastup na trećim tržištima, kao i dopunjavanje viška kapaciteta među fabrikama, uz razmjenu iskustava i osoblja i u oblasti ekologije.

Za implementaciju Sporazuma nadležno je privredno društvo UNIS GROUP ispred FBiH i MAKINE KIMYA INDUSTRISI KURUMU i druge firme vojne industrije Turske.

Kao koordinatori za praćenje realizacije Sporazuma određeni su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u ime FBiH i Savjetništvo namjenske proizvodnje u ime Republike Turske.

MEMORANDUM O MEĐUSOBNOJ SARADNJI

Vlada FBiH je razmatrala i podržala Memorandum o međusobnoj saradnji sekretarijata Vijeća ministara BiH, entiteta i Vlade Brčko Distrikta koji je, u okviru Strategije za reformu javne uprave, u funkciji približavanja naše zemlje EU.

Reformu javne uprave koja će biti efikasnija i transparentnija, organizirana na profesionalnim osnovama zahtijevaju civilno društvo, poslovna zajednica i građani naše zemlje.

Sekretari vlada su se iz ovih razloga saglasili da potpišu Memorandum o zajedničkoj saradnji u cilju uspostavljanja pune odgovornosti domaćih vlasti za pripremu i izradu politika na svim razinama vlasti i unaprjeđenja međusobne komunikacije.

Implementacija Memoranduma će doprinijeti jačanju sekretarijata i drugih institucija u sastavu vlada što je u funkciji ostvarenja odgovornije, transparentnije i efikasnije javne uprave u službi građana.

O PRIVATIZACIJI U 2009. GODINI

Federalna vlada prihvatila je Plan privatizacije i Program rada Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) za 2009. godinu. Sukladno očekivanjima međunarodne zajednice, kada je u pitanju program integriranja BiH u Europsku uniju, u Federaciji BiH bi, u sljedećih 15 mjeseci, trebalo privatizirati oko jedne milijarde konvertibilnih maraka državnog kapitala.

Na popisu onih koje bi trebale biti privatizirane tenderskom prodajom ili izravnom nagodbom, nalazi se jedanaest kompanija: „Aluminij“, „Hidrogradnja“, „Energoinvest“, BH Telecom, Hrvatske telekomunikacije, „Šipad“ export-import, „Agrokomerc“, Remontni zavod Travnik, UNIS - udružena metalna industrija, hotel „Zenit-Bro“ Neum i Tvornica kartona i ambalaže Cazin.

Planirana je, prodajom dionica na burzi, privatizacija „Sarajevo-osiguranja“ i „Energopetrola“, a nakon restrukturitranja, visočkog KTK i Željezare Zenica.

U postupku male privatizacije, u 2009. je planirana prodaja imovine, dionica i udjela nekoliko poduzeća koja su već za to iskazala interes.

PRIJEDLOG KOMISIJE ZA PRIPREMU I
PRODAJU 88 POSTO KAPITALA ALUMINIJ D.D. MOSTAR

Vlada FBiH je razmatrala prijedlog Komisije za prodaju 88 posto kapitala Aluminija d.d. Mostar, nakon čega je donijela Zaključak da se naloži Agenciji za privatizaciju u FBiH vraćanje depozita od 200.000 eura „En+Group ltd.“ Ova je kompanija tražila povrat depozita zbog produženja i neizvjesnosti okončanja postupka prodaje i na taj način je odustala od postupka prodaje kao drugorangirani ponuđač.

Pošto je trećerangirani „Myitillineos“ ranije odustao, kao jedini ponuđač u ovom postupku ostao je prvorangirani Konzorcij Glencore, Feal i Dalekovodi.

O EDUKACIJI I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKE VODIČE 2008.-2009.

U 2008. godini, u skladu sa zahtjevima turističkih zajednica, organizirana je edukacija za turističke vodiče u Zapadnohercegovačkom, Unsko-sanskom i Kantonu 10. Ukupno je u ova tri kantona educirano 158 kandidata. U ovoj godini organizirat će se edukacija turističkih vodiča za Tuzlanski, Zeničko-dobojski, Srednjobosanski, Bosansko-podrinjski i Posavski kanton.

Kada je riječ o programu polaganja stručnog ispita za turističke vodiče, u Informaciji se navodi da je polaganju pristupilo ukupno 50 kandidata.

Stručni ispit se sastoji iz općeg dijela koji podrazumijeva poznavanje historije BiH, ustavnog uređanja BiH i FBiH, zakonodavstva u oblasti turizma, osnova turizma, temeljnih geografskih pojmova, prirodne baštine na prostoru BiH i poznavanja jednog stranog jezika, a posebni dio obuhvata poznavanje turističke materije po pojedinim kantonima.

U ovoj godini Vlada FBiH će osigurati 130 hiljada KM za edukaciju i polaganje stručnog ispita turističkih vodiča.

ODLUKA STAVLJENA VAN SNAGE

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o izboru strateških partnera za pripremu izgradnje, izgradnju i korištenje elektroenergetskih objekata u FBiH (donesena 7.12.2007. godine).

O RAŠIRENOSTI DUHANOVOG ŠTITASTOG MOLJCA U FBiH

Duhanov štitasti moljac je, sa apsketa poljoprivredne proizvodnje, štetočina, a procijenjeno je da oko 600 biljnih vrsta predstavlja biljke domaćine za ovog štetnika koji može smanjiti prinos za 20-100 posto. Laboratorijskim pregledima uzoraka bilja je determinisano i potvrđeno prisustvo duhanovog štitastog moljca na ograničenom području u Federaciji BiH, i to u Hercegovačko-neretvanskom i Zapadnohercegovačkom kantonu.

Stoga su zaduženi inspekcijski organi i izvještajno-prognozne službe ova dva kantona da poduzmu odgovarajuće mjere iz svojih nadležnosti, posebno kod proizvođača presadnica povrtlarskih i cvjećarskih vrsta i proizvođača povrća i cvijeća za suzbijanje i sprječavanje širenja duhanovog štitastog moljca. Istovremeno je zaduženo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da ovu Informaciju dostavi Upravi BiH za zaštitu zdravlja bilja kako bi poduzela sve mjere iz svoje nadležnosti.

Ovo ministarstvo će preduzeti mjere iz svoje nadležnosti, uključujući i uvođenje fitosanitarnih mjera za proizvođače određenih vrsta povrća i cvijeća i presadnica kroz program novčanih poticaja za 2009.godinu, kao i mjere za nastavak aktivnosti na istraživanju proširenosti štetočine na ostalim područjima FBiH gdje se nalaze biljke domaćini.

UTVRDITI I NAPLATITI DUGOVANJA ZA DOPRINOSE

Federalna vlada danas je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, Poreznu upravu FBiH i Financijsku policiju FBiH zadužila da, u okviru vlastitih nadležnosti, te dosljedno primjenjujući zakonske propise, utvrde dugovanja privatiziranih poduzeća i naplate zakonom utvrđene doprinose za mirovinsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno i osiguranje od neuposlenosti.

Ovo je jedan od zaključaka što ih je Vlada FBiH danas donijela povodom Informacije o dugovanjima privatiziranih poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) i kantonalnih agencija za privatizaciju.

APF je dužna, zaključak je, prikupiti i obraditi, te Federalnom zavodu MiO i Poreznoj upravi FBiH dostaviti pokazatelje o svim privatiziranim poduzećima u FBiH.

Sve današnim zaključcima zadužene federalne institucije moraju svakih šest mjeseci informirati Vladu FBiH o realiziranju obveza.

KADROVSKA RJEŠENJA

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je donijela Rješenje o imenovanju Povjerenstva za praćenje realizacije Odluke o prijenosu udjela Federacije BiH u rudnicima ugljena u Federaciji BiH na JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Imenovani su: Amer Jerlagić (predsjednik), Sakib Slijepčević, Mirsad Jašarspahić, Jakub Dinarević, Mustafa Manjgić, Vehbija Nurković, Rešad Husagić, Husein Trumić i Senad Sarajlić. Prema zaključku Vlade, u radu Povjerenstva će sudjelovati i predstavnik Federalnog pravobraniteljstva.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.30 sati.
 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE