83. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.12.2008.
Dnevni red
  1. Izvještaj Kolegija premijera o realizaciji Zaključka 82. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa Prijedlogom budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
  2. Prijedlog operativnog plana rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u 2009. godini.
     
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE