82. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 18.12.2008.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 81. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Nacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 3. Nacrt zakona o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 4.  
  1. Izvještaj Budžeta za pregovore o detaljima Ugovora o dokapitalizaciji sa Turkish Airlines – Turska;
  2. Ugovor o povećanju osnovnog kapitala društva BH Airlines d.o.o. Sarajevo i pristupanju novog člana društvu;
  3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovor o povećanju osnovnog kapitala društva i pristupanja novog člana društva Turkish Airlines INC Istambul Turska i izuzimanju od privatizacije JP BH Airlines d.o.o. Sarajevo;
 5. Odluka o dopunama Odluke o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u FBiH;
 6. Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „ Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2008. godinu;
 7. Informacija o sanaciji korita i slapa rijeke Plive u Jajcu sa prijedlogom zaključka.
   

 

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE