76. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.11.2008.
Dnevni red

1.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora „KTK d.d.Visoko“ o prodaji imovine kroz postupak male privatizacije.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE