Sastav Vlade Federacije Bosne i Hercegovine


PREMIJER

FADIL NOVALIĆ
Zamjenica premijera i ministrica finansija

JELKA MILIĆEVIĆ
Zamjenik premijera i ministar rada i socijalne politike

VESKO DRLJAČA
Ministar unutrašnjih poslova

ALJOŠA ČAMPARA
Ministar pravde

MATO JOZIĆ
Ministar energije, rudarstva i industrije

NERMIN DŽINDIĆ
Ministar prometa i komunikacija

DENIS LASIĆ
Ministar trgovine

ZLATAN VUJANOVIĆ
Ministar raseljenih osoba i izbjeglica

EDIN RAMIĆ
Ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata

SALKO BUKVAREVIĆ
Ministar zdravstva

VJEKOSLAV MANDIĆ
Ministrica obrazovanja i nauke

ELVIRA DILBEROVIĆ
Ministrica kulture i sporta

ZORA DUJMOVIĆ
Ministar prostornog uređenja

JOSIP MARTIĆ
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ŠEMSUDIN DEDIĆ
Ministar razvoja, poduzetništva i obrta

AMIR ZUKIĆ
Ministrica okoliša i turizma

EDITA ĐAPOPetak,
22. novembar 2019.
VIŠE