Posebna federalna tijela

Agencija za državnu službu FBiH

Direktor: Refik Begić

Kulovića br.7 Sarajevo
Tel: +387 33 552-040
Fax: +387 33 552-051Agencija za privatizaciju u FBiH

Direktor: Amer Bekrić

Maršala Tita 7, Sarajevo
Tel: +387 33 586-231
Fax: +387 33 586-234

Utorak,
21. maj 2019.
ARHIVA