Posebna federalna tijela

Agencija za državnu službu FBiH

Direktor: Refik Begić

Kulovića br.7 Sarajevo
Tel: +387 33 552-040
Fax: +387 33 552-051



Agencija za privatizaciju u FBiH

Direktor: Amer Bekrić

Alipašina 41, Sarajevo
Tel: +387 33 586-231
Fax: +387 33 586-234

Subota,
19. august 2017.
 
ARHIVA