Nacrt zakona o štrajku


Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava da je započelo aktivnosti na provođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o štrajku, a u skladu sa Zaključkom Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Tekst Nacrta sa obrascem za primjedbe objavljen je na službenoj stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (www.fmrsp.gov.ba) s pozivom svim zainteresovanim da svoje primjedbe/prijedloge/komentare dostave u pisanom obliku na e-mail adresu info@fmrsp.gov.ba do 30.4.2017. godine.

O datumu i mjestu održavanja javne rasprave zainteresovana javnost će biti naknadno obaviještena.

Srijeda,
26. juli 2017.
 
ARHIVA