16.08.2019
Vlada FBiH: Pojašnjenje provođenja vansudske nagodbe za izmirenje potraživanja
16.08.2019
Novalić - Van der Auweaert: FBiH spremna pomoći u okviru svojih nadležnosti
16.08.2019
Porezna uprava Federacije BiH: Ne otvarati poruke koje stižu sa lažnih e-mail adresa
15.08.2019
Porezna uprava Federacije BiH: Najavljene kontrole prevoznika minibusom i kombijem
15.08.2019
Vansudskom nagodbom do ušteda u Budžetu