Aktuelno

Konferencija o unapređenju ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH
02 Dec 2021Konferencija o unapređenju ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH - Postignuća, izazovi i prestpektive, počela je u Sarajevu. Dvodnevni naučni skup organizira UNICEF za BiH, uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije, a u saradnji s federalnim ministarstvima obrazovanja i nauke, zdravstva, te rada i socijane politike. 

Prvog dana Konferencije predstavljene su „Politike strateških dokumenata vezanih za unaprijeđenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH“, kao i pregled aktivnosti resornih federalnih ministarstva u oblasti ranog rasta i razvoja djece, a u kontekstu ispunjenja strateških ciljeva. 

Pomoćnica federalnog ministra za obrazovanje Nadija Bandić kazala je da na Konferenciji žele da vide kakva su to postugnuća, koji su izazovi i šta će biti perspektiva u narednom periodu. 

- Cilj nam je da vidimo koje su to strateške aktivnosti provela resorna federalna ministarsrva čiji članovi su inače i članovi federalne radne grupe koja prati cijeli ovaj tok unaprijeđenja ranog rasta i razvoja djece u FBiH. Ključni dokument na koji ćemo se referati jeste strateški plan za unaprijeđenje ranog rasta i razvoja djece 2020.-2025., a to je dokumet koji je usvojila Vlada FBiH. Usvajajući ovaj dokument Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da koordinira aktivnostima u ovoj oblasti. Naš cilj je da u ova dva dana okupimo sve relevantne stručnjake iz oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite kako s federalnog, tako i s kantonalnog nivoa iz lokalne zajednice. Posebno će nam biti interesantno da čujemo mišljenje stručnjaka koji direktno rade s djecom na terenu - kazala je pomoćnica Bandić.        Šefica predstavništva UNICEF-a u BiH Rownak Khan ukazala je na važnost  integrisane usluge kada se razgovara o ranom rastu i razvoju djece.

- Želim da kažem da je u toj ranoj dobi zaista jako važno da djeci pružimo integrisane usluge. To sve ima velike benefite kasnije u njihovom životu kada budu odrasle osobe. Studije su pokazele da nečinjenje, propusti i neulaganje u razvoj i rani rast djece mogu uticati na uzimanje 10 posto od bruto nacionalnog dohotka i ukoliko se ne vrše ulaganja i na predškolsko obrazovanje - kazala je Khan.

U petak, drugog dana Konfrerencije, bit će predstavljene dobre prakse i iskustava, odnosno izazovi i potencijalni rizici iz perspektive stručnjaka koji pružaju usluge djeci i porodicama, te pregled naučnih dostignuća u BiH i svijetu u oblasti ranog rasta i razvoja.    
 
Srijeda,
19. januar 2022.
;">
VIŠE