Aktuelno

FUZIP: Federalna vodna inspekcija zaustavila nezakonito vađenje šljunka iz rijeke Save
30 Nov 2021Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove saopćeno je da je Federalna vodna inspekcija, uz asistenciju pripadnika policije Posavskog kantona - PS Domaljevac, uspješno okončala dvomjesečni inspekcijski nadzor po zaprimljenoj prijavi o nezakonitom vađenju šljunka iz vodotoka rijeke Save u općini Domaljevac.

U skladu sa Zakonom o vodama Federalna vodna inspekcija je u saradnji sa inspektorima Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Posavskog kantona, izvršila nekoliko inspekcijskih nadzora na obalama vodotoka rijeke Save u općini Domaljevac, o čemu je sačinjeno i više zapisnika kojima su konstatovane aktivnosti i identifikovana fizička lica koja su sukcesivno u toku proteklih mjeseci nezakonito vadila šljunak.

U toku vršenja inspekcijskih nadzora inspektori su došli do saznanja o eventualnom počinjenju krivičnog djela, te u skladu sa Zakonom o inspekcijama FBiH, o svemu obavijestili i nadležno tužilaštvo.Uz tehničku podršku Agencije za vodno područje rijeke Save, danas se vrši mjerenje i utvrđivanje količine izvađenog šljunka, s ciljem poduzimanja daljih mjera i saniranja vodotoka rijeke Save.

Glavni federalni vodni inspektor Mirsad Smailagić istakao je da je Zakonom o vodama, vađenje materijala iz vodotoka dozvoljeno samo u obimu i na način koji bitno ne mijenja prirodne procese, ne remeti prirodnu ravnotežu ekosistema ili ne pospješuje štetno djelovanje voda.

- Štetne posljedice nedozvoljenog i neplanskog vađenja materijala iz vodotoka su dalekosežne i predstavljaju rizik za okoliš, društvo i ekonomiju, a u slučaju rijeke Save, ugrožena je i kineta plovnog puta za brodove - kazao je glavni federalni vodni inspektor Mirsad Smailagić, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.
 
Srijeda,
19. januar 2022.
;">
VIŠE