Aktuelno

Ministar Dedić s međunarodnim predstavnicima o vodosnabdijevanju
30 Nov 2021Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić danas je, u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, održao sastanak sa šefom kooperacije Delegacije EU u BiH Stefanom Ellerom, šefom Ureda Svjetske banke u BiH Christopherom Sheldonom, rezidentnom predstavnicom UNDP-a u BiH Stelianom Nedere, te direktorom za saradnju Ambasade Švicarske Sirocom Messerlijem.   
 
Ellero je na početku sastanka rekao da je regulatorno uređenje sektora voda ključni preduslov za dalji razvoj, kao i za dalju finansijsku i tehničku podršku međunarodnih partnera. Istaknuo je značajan napredak koji je postignut u sektora voda, ali i potrebu da se reforma ovog sektora nastavi u cilju poboljšanog pružanja vodnih usluga u Federaciji BiH.


 
Messerli je, također, istakao važnost regulatorne reforme u ovom sektoru za daljnji angažman međunarodnih partnera i održivost projekata u ovom sektoru, s obzirom da će Švicarska s grant sredstvima učestvovati u Programu modernizacije sektora pružanja usluga vodoopskrbe i odvođenja otpadnih voda, te da već podržava druge tekuće projekte u ovom sektoru diljem BiH. 
 
Sheldon je izvijestio prisutne da je odbor Svjetske banke odobrio Program modernizacije sektora pružanja usluga vodoopskrbe i odvođenja otpadnih voda, te istakao potrebu da se što prije usvoji metodologija o utvrđivanju najniže osnovne cijene vodnih usluga, jer će se u ovom Programu podržavati općine koje usvoje ovu metodologiju i pokažu spremnost da razvijaju vodnu infrastrukturu na održiv način. 


 
Govoreći o važnosti unapređenja održivosti projekata vodosnabdijevanja i sanitacije, Nedera je kazala da će se kroz drugu fazu UNDP MEG projekta i dalje podržavati općine i njihova komunalna poduzeća kako bi mogli osigurati što bolje usluge vodosnabdijevanja za svoje građane.
 
Zajednički stav svih međunarodnih predstavnika je da će Program za unapređenje vodnih usluga i kriteriji iz metodologije o utvrđivanju najniže cijene vodnih usluga biti osnova buduće podrške i dodjele grant sredstava u ovom sektoru. 
 
- Cijenim doprinos naših međunarodnih razvojnih partnera i Alijanse za vode institucionalnom jačanju sektora vodnih usluga i investicijama u pripadajuću infrastrukturu. Vlada Federacije BiH je prepoznala aktivnosti koje je potrebno u što kraćem roku pokrenuti kako bi proveli neodložne reforme sektora vodnih usluga. Pri kraju je izrada Programa za unapređenje vodnih usluga i metodologije o utvrđivanju najniže osnovne cijene vodnih usluga koje će Ministarstvo dostaviti Vladi na usvajanje, a u narednoj godini otpočet ćemo sa aktivnostima na pripremi Zakona o vodnim uslugama FBiH uz podršku međunarodnih partnera - rekao je ministar Dedić, saopćeno je uz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. 
 
Srijeda,
19. januar 2022.
;">
VIŠE