Aktuelno

Isplata civilnih invalidnina
11 Jan 2021Nalozi za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za prosinac/decembar 2020. godine su upućeni prema bankama.
 
Federalno ministarstvo financija je priopćilo da je osiguralo sredstva za ove kategorije u ukupnom iznosu od 13.401.266,59 KM.
 
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE